Skloňovanie podstatných mien s problémami v pravopise

 

N sg.

 

L sg. / N pl.

 

N sg.

 

L sg.

 

N / A pl.

- l, - r

e + y

(vzor dub)

podiel

o podiele

podiely

šál

o šále

šály

bar

o bare

bary

večer

o večere

večery

- ar, - or, - ír,

- ur, - úr, - al,

- ol, - ól, - il,

- yl, - ýl, - ul

autokar

o autokare

autokary

víchor

vo víchre

víchry

cukor

o cukre

cukry

gejzír

o gejzíre

gejzíry

kotol

na kotle

kotly

gól

o góle

góly

- r

i + e

( vzor stroj)

majer

o majeri

majere

- ár, - iar,

- ier, - ál

chotár

v chotári

chotáre

močiar

v močiari

močiare

pilier

na pilieri

piliere

pedál

na pedáli

pedále

- el, -er , - or

(ak o, e pri zmene tvaru vypadne)

bicykel

na bicykli

bicykle

kábel

na kábli

káble

meter

o metri

metre

kufor

v kufri

kufre

- ál, - el, - er,

- ér, -ír

(v cudzích s pevnou samo. á ,e, é, í, ktorá nevypadáva)

i + y

(sg. podľa stroj, pl. podľa dub)

areál

v areáli

areály

ideál

o ideáli

ideály

tunel

v tuneli

tunely

bojler

o bojleri

bojlery

štartér

o štartéri

štartéry

klavír

na klavíri

klavíry


 

Podstatné menápes, vlk, vták, hus, osa, os, zver

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene).


Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlk a vták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.


Vo všeobecnosti sa v štylisticky neutrálnych prejavoch uprednostňujú podoby zodpovedajúce skloňovaniu podľa neživotných vzorov podstatných mien mužského rodu a v odbornej literatúre sa používajú iba tvary psy (napr. nakŕmené psy, poľovné psy, strážne psy), vlky (hladné vlky), vtáky (dravé vtáky).


Spojenia ako nakŕmení psi, poľovní psi, strážni psi, hladní vlci, draví vtáci sú takisto spisovné, ale štylisticky príznakové a používajú sa väčšinou v beletrii na zdôraznenie bližšieho vzťahu človeka a zvieraťa.


POZOR!

Podstatné mená pes, vlk, vták môžu mať tvary psy, vlky, vtáky!

Ale aj tvary psi, vlci, vtáci!

 

 


Tvary v nominatíve plurálu – podľa vzoru DUB – psy, vlky, vtákyTvary v nominatíve podľa vzoru CHLAP – psi, vlci, vtáciPOZOR!!!a) é + y (prídavné meno + podstatné meno.) –

podľa dub: dobré psy, divé vtáky, zatúlané vlkyb) í + i (prídavné meno + podstatné meno) –

podľa chlap: dobrí psi, diví vtáci, zatúlaní vlci