(Tento dom je môj.)

 

ü  Za zámenom (this) nenasleduje podstatné meno (house), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda nie my, ale mine.

 

This book is not his.

(Táto kniha nie je jeho.)

 

ü  Za zámenom (this) nasleduje podstatné meno (book), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda his. Samostatný tvar vyzerá rovnako i v prívlastkovom i v samostatnom tvare.

That car is yours.  

(To auto je tvoje.)

 

ü  Za zámenom (that) nasleduje podstatné meno (car), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda his.

 

These keys are hers.

(Tieto kľúče sú jej.)

 

ü  Za zámenom (these) nasleduje podstatné meno (keys), preto musíme použiť samostatný tvar  privlastňovacieho zámena – teda hers nie her.

 

*Tento druh privlastňovacích zámen sa v anglickej literatúre označuje názvom possessive pronouns.

  

 Zopakujte si:
1. Ktoré sú privlastňovacie zámená prívlastkového tvaru?
2. Ktoré sú privlastňovacie zámená samostatného tvaru?
3. Ktoré privlastňovacie zámeno má je rovnaké v prívlastkovom aj samostatnom tvare?
4. Kde vo vete stoja privlastňovacie zámená prívlastkového tvaru? Uveď príklad.
5. Kde vo vete stoja privlastňovacie zámená samostatného tvaru? Uveď príklad.

Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
KARAFA Marek. Privlastňovacie zámená (possessive pronouns / adjectives) [online] Publikované 10.04.2014. [citované 08.08.2016]. Dostupné z .

Zdroje obrazkov:
http://www.pearltrees.com/evgeniya_/possessive-pronouns-adjectives/id10610168/item103301870.
https://smartzvornik.wordpress.com/2013/12/01/possessive-adjectives/