Present simple – jednoduchý prítomný čas

 

Použitie:


- vyjadruje dej, ktorý sa pravidelne opakuje

 

I go to school by bus every day.


 

- používame, keď je niečo všeobecná pravda alebo fakt

 

The sun rises in the east.


 

- používame, keď vyjadrujeme svoj názor

 

I like milk.
Present continuous – prítomný priebehový čas


Použitie:


- vyjadruje dej, ktorý práve teraz prebieha

 

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

Tento čas používame aj v zmysle budúceho času, keď máme niečo naplánované a dohodnuté s inou osobou. Často používame údaj o čase a mieste.

 

I am meeting my boss tomorrow morning.

We are playing tennis next Monday.Na nasledujúcom obrázku a príklade si vysvetlíme rozdiel medzi prítomným jednoduchým a priebehovým časom:

 

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

John is watching TV.

He is not playing the guitar.

But John has a guitar.

He often plays it and he plays very well.


John plays the guitar but he is not playing the guitar now.


Základný rozdiel medzi prítomným jednoduchým a priebehovým časom je ten, že jednoduchý prítomný čas vyjadruje dej, ktorý sa pravidelne opakuje, alebo je všeobecná pravda (John plays the guitar) a prítomný priebehový čas prebieha práve teraz (He isn´t playing the guitar now)

 

 

Prítomný priebehový čas


am working

past --------------------------------------------now-------------------------------------------future

 

 

I am working – v momente hovorenia niečo robím (teraz)

 

Napr.

 

Please, be quiet. I´m working.

Tom is having a shower at the moment.

Take an umbrella with you. It´s raining.

You can turn off the television. I´m not watching it.

Why are you under the table? What are you doing?

 

 

 

Prítomný jednoduchý čas


--------------------------------------- I work -----------------------------------------→

past --------------------------------------------now-------------------------------------------future

 

I work – vo všeobecnosti, stále alebo niekedy

 

Napr.

 

work every day from 9 o´clock to 5:30.

Tom has a shower every morning.

It rains a lot in winter.

don´t watch television very often.

What do you usually do at the weekend?

 

Prítomný priebehový čas vyjadruje aj dej, ktorý je výnimkou z niečoho pravidelne sa opakujúceho. Nemusí bezprostredne prebiehať práve teraz.