Na vyjadrenie spôsobu, v angličtine manner, používame rôzne prídavné mená a príslovky.


Fast and slow/slowly (rýchly/rýchlo a pomalý/pomaly)

matiaskova

prídavné mená

It´s a fast car.

It´s a slow car.

príslovky

This car goes very fast.

This car goes very slowly.Loud/loudly and quiet/quietly (hlasný/hlasno a tichý/ticho)

matiaskova


 

 

 

prídavné mená

The music is too loud.

It´s very quiet here.

príslovky

The children sang loudly.

The teacher speaks very quietly.Good/well and bad/badly (dobrý/dobre a zlý/zle)

matiaskova


prídavné mená

She is a good driver.

He is a bad driver.

príslovky

She drives well.

He drives badly.Right and wrong (správny a nesprávny)

This sentence is right.

This sentence is wrong.

Na vyjadrenie spôsobu často používame aj slovo way – spôsob ako niekto niečo robí


matiaskova

He is speaking in a friendly way. (Rozpráva priateľským spôsobom.)


matiaskova

She´s speaking in an unfriendly way. (Rozpráva nepriateľským spôsobom.)Zopakujte si:
1. Ktoré prídavné mená a príslovky používame na vyjadrenie spôsobu?
2. Čo znamená way?

Použitá literatúra:
Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2010

Zdroje obrazkov:
Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2010