Vypracovala: Mgr. Monika KoncošováPRIROVNANIE vzniká na základe podobnosti medzi predmetmi, javmi, osobami, predstavami v tvare, vo farbe, veľkosti, v činnosti,...


PRIROVNÁVAM TEDA: dva predmety, dva javy, dve osoby, osobu s predmetom, predmet s javom,...


Prirovnanie sa vždy uskutočňuje pomocou spojok: ako, sťa, sťaby, akoby, jak, ani, než.

 

 

Príklady:

 

Behá ako bez duše.
Beží ako divý.
Biedny ako tôňa.
Bystrá ako srnka.
Bystrý ako sokol.
Byť hladný ako vlk.
Byť múdry ako Šalamún.
Byť nervózny ako stará panna.
Byť smädný ako ťava.
Byť ustatý ako kôň.

 

Čerstvý ako ryba.
Červený ako kohút.
Červený ako moriak.
Čierny ako cigáň.
Čierny ako čert.
Čuší ako jazvec v diere.
Čuší ako voš pod chrastou.

 

Dievča ako hrudka.
Dievča ako lusk.
Dievčina ako malina.
Dievka ako svieca.
Díva sa ako teľa na nové vráta.
Dupotať ako slon.

 

Hlava ani tekvica.
Hluchý ako delo.
Hluchý ako peň.
Horký ako blen.
Hrubý ako pec.
Hučí ako pastierova trúba.

 

Chlap ako vecheť slamy.
Chodí ako zmoknutá sliepka.
Chodí okolo toho ako kocúr okolo horúcej kaše.
Chrápe ako by dosky pílil.
Chudobný ako kostolná myš.
Chudobný ako voš.
Chudý ako chrt.
Chudý ako chrúst.
Chytrý ako vietor.

 

Je ako bez života.
Je ako živé striebro.
Je červený ako paprika.
Je hluchý ako peň.
Je lenivý ako voš.
Je pomalý ako slimák.
Je pracovitý ako včela.
Je prefíkaný ako líška.
Je rýchly ako strela.
Je studený ako psí čumák.
Je to ako kvapka v mori.
Je tvrdý ako skala.

 

Kradne ako straka.
Krivý ako kľuka.
Kučeravý ako baran.

 

Lačný ako mlynárova sliepka.
Lačný ako vlk.
Ľahký ako pierko.
Leje ako z krhly.
Líčka ako dve ružičky.

 

Má bruško ako kotný vrabec.
Má hlas ako zvon.
Má ho vyše hlavy.
Má nohy ako píšťaly.
Má oči ako taniere.
Má oči čierne ako trnky.
Mať vojnu ako remeň.
Mocný ako buk.
Mocný ako dub.
Mocný ako lev.
Múdry ako koleso.
Múdry ako rádio.

 

Nos ako uhorka.

 

Oči ako dve hviezdičky.
Oči čierne ako trnky.
Oči jasné ako zora.
Oči veľké ako plánky.
Pristane mu to ako päsť na oko.

 

Rastie ako z vody.
Rastú ako huby po daždi.
Reve ako pavián.
Reve, akoby ho z kože drali.
Rovný ako svieca.
Rozumie tomu ako hus pivu.
Ruky ako lopaty.

 

Sedí tam ako kvočka na vajciach.
Schytil sa ako by doň strelili.
Skučí ako obarený pes.
Smädný ako dúha.
Smrdí ako cap.
Smrdí ako hnoj.
Smrdí ako tchor.
Smrdí ako zdochnutý pes.
Smrdí jak sto honov.
Spí ako drevo.
Spí ako zarezaný.
Stojí ako kôl v plote.
Stojí ako prikovaný.
Stojí, akoby ho do zeme zarazil.
Šaty robia človeka.
Štyri oči má, aj tak nevidí.

 

Telo ani cesto.
Tenký ako hlísta.
Trasie sa ako osika.
Tučný ako baran v jeseni.
Tučný ako medveď.
Tučný ako prasa.
Tvár ako mesiačik na splne.
Tvári sa, ako by mu včely uleteli.
Tvrdohlavý ako mulica.

 

Uteká, ak by mu za pätami horelo.
Utekal , akoby ho boli všetci čerti naháňali.

 

Vrtká ako jašterička.
Vrtký ako živé striebro.
Vyparil sa ako gáfor.
Vyskočil, akoby ho had uštipol.
Vyzerá ako zbitý pes.

 

Zarastený ako medveď.
Zdravý ako buk.
Zdravý ako lipa.
Zdravý ako repa.
Zdravý ako ryba.
Zelený ako túz.
Zmizol ako duch.
Zmizol ako gáfor.
Zuby ako koly.
Ženská ako chlap.

 

 

Príklady z literárnych diel:

 

Pole ak´ jedna čierna šatka pamuková,

ktorú nosí za mužom osirelá vdova...

(J. Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko)


...štyri kone ako lasice, stužkami a šatkami vykrášlené ani na svadbu.

(M. Kukučín – Tiene a svetlo)