Matematika sa denne používa v bežnom živote – napríklad, v obchode si zrátavame, prerátavame, koľko nás vyjde kúpenie určitého počtu rožkov, koľko nás vyjde, ak kúpime 15 dkg, 20 dkg,...salámy, či sa nám oplatí kúpiť tovar v akcii, či nám vystačia peniaze na zaplatenie nákupu, či nám vyjde ešte kúpiť nejaká  sladkosť. Prípravou na takéto, aj zložitejšie počty do budúcnosti (keď podrastiete, budete si musieť napríklad vedieť spočítať, koľko vás vyjdú mesačné poplatky za telefón, hypotéku, kreditnú kartu, úroky,...spolu) je riešenie slovných úloh na hodinách matematiky.

 

Základom úspešného riešenia každej slovnej úlohy, je si ju pozorne prečítať, aj viac krát – aby sme správne rozlíšili, čo v slovnej úlohe máme zadané, a čo naopak musíme vypočítať (načo sa nás pýtajú) a urobíme si stručný zápis (to čo známe je, a čo nie je).

 

Zápis je podstatou slovnej úlohy. V nasledujúcom kroku si, ak je treba, (alebo by nám pomohol), urobíme nákres (náčrt) a samotný výpočet. Na záver napíšeme stručnú odpoveď.

 

Príklad 1: V meste je 262 276 obyvateľov, z toho je štvrtina detí. Koľko detí a koľko dospelých  žije v meste?

 

Riešenie:

Vypíšeme si čo máme dané a čo nepoznáme si označíme neznámou, napr. písmenom x.

 

Počet obyvateľov ..........................262 276

Počet detí .....................................štvrtina (t.j. počet obyvateľov : 4; ak by bola „tretina“, „pätina“, ...,delili by sme 3, 5,...)

Počet detí ......................................x

Počet dospelých .............................y

 

Počet detí v meste dostaneme tak, že počet obyvateľov vydelíme číslom 4:

x = 262 276 : 4 ⟹

262 276 : 4 = 65569

  22

    22

      27

        36

          0

 

 

 

Počet dospelých vypočítame tak, že od počtu všetkých obyvateľov odpočítame počet detí:

 

y = 262 276 – 65569  ⟹

 

262 276

 -65 569

 196707

 

Prípadne by sme mohli počítať aj takto:

 

počet dospelých = počet všetkých obyvateľov – (počet všetkých obyvateľov : 4),

resp. dosadením neznámych:

 

y = 262276 – (262 276 : 4)

 

kde (262 276 : 4) = x, t.j. počet detí

 

Urobíme skúšku správnosti: vypočítaný počet detí + vypočítaný počet dospelých:

196 707

  65 569

262276 ⟹ súčet sedí s počtom obyvateľov zo zadania.

 

Napíšeme teda stručnú odpoveď:

 

V meste žije 196 707 dospelých a 65569 detí.

 

 

Príklad 2: V meste je 262 276 obyvateľov. Jeden praktický lekár ošetruje v priemere 323 ľudí. Koľko lekárov je v meste?

 

Riešenie:

 

počet obyvateľov ................. 262 276

počet obyvateľov na 1 lekára.........323

počet lekárov ...............................x

 

x = 262 276 : 323

 

262 276 : 323 = 812

    387

      646

          0

 

 

V meste je 812 praktických lekárov.

 

 

 Zopakujte si:
1. V triede je 21 žiakov, každý žiak má 2 súrodencov. Ak by si každý žiak na výlet priviedol súrodencov, koľko detí by bolo na výlete?
2. Mama dala synovi 51 € a kázala mu kúpiť toľko balení XXL pomarančového džúsu, koľko mu vyjde. Po príchode do obchodu syn zistil, že jedno balenie džúsu stojí 3€. Koľko balení džúsu mu vyšlo kúpiť?

Použitá literatúra:
vlastné poznámky