Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

Priraďovacie spojky a spojkové výrazy slúžia na spájanie viet a slov. Určujú nám teda vzťahy medzi vetami a vetnými členmi.

 

 

  1. Zlučovacie spojky a spojkové výrazy

 

Zlučovacie spojky a spojkové výrazy sa používajú pri kladnom spájaní:

 

  • dvoch a viaccerých viet

 

Vamos a salir de la casa y comprar algo para comer. (Poďme vyjsť z domu a kúpiť niečo na jedenie.)

A mí me encanta bailar y a veces también cantar. (Páči sa mi tancovať a niekedy aj spievať.)

A veces cuando volvemos a casa caminando, pasamos por unas calles muy antiguas y tenemos que hacer muchas fotografías. (Občas keď sa kráčajúc vraciame z práce, prechádzame veľmi starými ulicami a musíme robiť veľa fotografií.)

 

 

  • a vetných členov

 

Este chico es muy inteligente, curioso y amable. (Tento chlapec je veľmi inteligentný, zvedavý a milý.)


 

PRAVIDLÁ:

 

Kedy použiť spojku y a kedy e?

 

Pri kladnom spájaní dvoch a viaccerých vetných členov a viet sa používa spojka y:

 

Me voy a prestar un barco un día y voy a pescar en el lago. (Jeden deň si požičiam loď a budem chytať ryby na jazere.)

¿Para el café quieres leche y azúcar también? (Do kávy chceš mlieko aj cukor?)

 

Rovnako ako v slovenčine, tak aj v španielčine pri vymenúvaní vecí dávame spojku y až na koniec vymenúvania:

 

Necesitamoc comprar café, azúcar, leche, té, harina y huevos. (Potrebujeme kúpiť kávu, cukor, mlieko, čaj, múku a vajcia.)

 

Posledný člen v rade vymenuvávaných vecí môže byť v španielčine oddelený čiarkou:

 

La originalidad, la crueldad, y el realismo de su nueva novela son increíble. (Originalita, krutosť a realizmus jeho nového románu sú neuveriteľné.)

 

 

POZOR!

 

Pred slovom začínajúcim na i- (aj v prípade, že je napísaná ako hi-) dochádza ku zmene y na e:

 

Tu música es fantástica e increíble. (Tvoja hudba je fantastická a neuveriteľná.)

En mi curso de inglés somos norte e hispanoamericanos todos juntos. (V mojom kurze angličtiny sme severoameričania a hispánci všetci spolu.)

Hablo continuamente francés e inglés. (Hovorím plynulo francúzsky a anglicky.)

 

 

Pokiaľ sa jedná o vety záporné využívame spojku ni, prípadne spojkové spojenie ni-ni:

 

Hoy no voy ni a la ciudad ni me voy a quedar en la casa. (Dnes nejdem ani do mesta ani neostanem doma.)

No queiro ni café ni té. (Nechcem ani kávu ani čaj.)


 

 

  1. Vylučovacie spojky a spojkové výrazy

 

Tiež sa využívajú najmä pri kladnom spájaní:

 

  • dvoch a viacerých viet

 

¿Vas a salir con nosotros más tarde o te vas a quedar en casa? (Pôjdeš s nami neskôr von alebo ostaneš doma?)

Todavía siempre puedes elegir si te vas a quedar o te vas. (Ešte stále si môžeš vybrať, či ideš ostať alebo ideš preč.)

Aquí podemos ver la tele, leer los periódicos o salir de paseo. (Tu môžeme pozerať televízor, čítať noviny alebo ísť na prechádzku.)

 

 

  • a vetných členov

 

De las Islas baleares puedes elegir entre Mallorca, Menorca o Ibiza. (Spomedzi Baleárskych ostrovov si môžeš vybrať Mallorcu, Menorcu alebo Ibizu.)

Si tienes sed podemos ir a bar o a alguna restaurante. (Ak si smädný, môžeme ísť do baru alebo do reštaurácie.)

¿Prefieres café o té? (Preferuješ kávu alebo čaj?)

 

 

  • základnou vylučovacou spojkou je spojka o:

 

Pri spájaní výrazou spojkou o môže dôjsť k nadobúdaniu rôznych obmien významu:

 

Allí vamos a escuchar la música (o bailar la salsa). (Tam budeme počúvať hudbu alebo tancovať salsu.)


 

POZOR!

 

Pred výrazom začínajúcim na o- dochádza ku zmene o na u. Platí to aj pri výrazoch, ktoré sa začínajú na ho-

 

Son siete u ocho personas que no tienen el billete. (Je sedem alebo osem osôb, ktoré nemajú lístok.)

Ahora no sé si eres tan estúpido u holgazán. (Teraz neviem, či si taký hlúpy alebo lenivý.)

Vamos a meternos a las ocho u ocho y media. (Stretneme sa o ôsmej alebo o pol deviatej.)


 

POZNÁMKA:

 

V postavení medzi číslicami sa spojka o označuje prízvukom:

 

Te puedo prestar el libro de 1998 ó 1999 si quieres. (Môžem ti požičať knihu z 1998 alebo 1999, ak chceš.)Úlohy na záver:

Doplň správne y/e alebo o/u/ó:

Soy grande …. seria. Vamos a venderlo … olerlo de nuevo. Estamos en el 2009 .. 2010.


 

Použitá literatúra:

  1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I

  2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2

  3. Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělščiny