Vážení rodičia, milá rodina a ostatní príbuzní.
    Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala na oslave mojich rodičov, ktorý oslavujú 20. výročie spoločného života.
    Pred 20. rokmi si moji rodičia povedali svoje ..áno". To áno plnia na 100%. Či je to v dobrom, či v zlom, v chorobe aj v smútku, vždy sú si oporou jeden druhému. Do ich spoločného života sme vstúpili my, 3 súrodenci. V našich detských srdciach pretrvávajú rôzne spomienky a zážitky z detstva, ktoré sa týkajú aj Vás, milí rodičia, či už sú veselé alebo smutné. Viem, že sme vždy neboli dobrý ale ani najhorší, však mama? Pamätáš, keď sme prvý krát išli do školy? Mama, vedela by si zrátať koľko krát si s nami bola u lekára alebo na rodičovskom združení? Ocino, pamätáš, ako si nás prvý krát učil bicyklovať? Stále nás vediete k zodpovednoti, poslušnosti a k pomáhaniu druhým. Neviem, či by som zvládla to čo oni. Byť rodičom je ťažká úloha a práve preto im chcem vyznať lásku a úctu. Vaša prítomnosť nás posmelila a Váš úsmev aj nám vyčaril úsmev na tvári.
    Aj keď Vám často nehovoríme slová ako ,,Mám ťa rád" alebo ,,Ďakujem", máme Vás veľmi radi. Za vašu lásku, trpezlivosť, obetavosť Vám z celého srdca ďakujem a prajem Vám veľa zdravia aby ste mohli aj naďalej fungovať ako jedna harmonická rodina, kde jeden druhému vie podať pomocnú ruku a môže sa jeden na druhého spoľahnúť. Na záver dvíham čašu vína a gratulujem k vášmu okrúhlemu výročiu. A ešte raz ďakujem. Na zdravie!