Question tags – krátke prídavné otázky

Question tags sa pridávajú k oznamovacej vete. Používajú sa, keď sa chceme uistiť v tom, čo si myslíme, alebo opýtať sa na niekoho názor.


Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge Univesity Press, 2004

A: „Nevidela si dnes Kate, však?“ A: „ Bol to dobrý film, však?“

B: „ Nie, je mi ľúto.“ B: „ Áno, bol skvelý.“


Pridávajú sa vždy na koniec vety za čiarku a nasleduje po nich otáznik. Majú formu otázky, tzn. pomocné sloveso + podmet. Veta, po ktorej nasledujú musí byť vždy oznamovacia, aby sme predišli dvojitej otázke vo vete, nakoľko v angličtine môže byť vo vete len jedna formaotázky. Do slovenčiny sa prekladajú ako však?.


 

Forma

Pokiaľ je oznamovacia veta kladná tak question tag má zápornú formu.

Pokiaľ je oznamovacia veta záporná tak question tag má kladnú formu.


 

Sloveso to be v prítomnom čase

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

She is 17,

isn´t she?

You are John,

aren´t you?

These shoes are nice,

aren´t they?


 

Pozor!

I am right, aren´t I?

V prvej osobe jednotného čísla namiesto am not I používame aren´t I.


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

She isn´t 17,

is she?

You aren´t John,

are you?

These shoes aren´t nice,

are they?

I am not right,

am I?Sloveso to be v minulom čase

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

She was 17,

wasn´t she?

You were hungry,

weren´t you?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

She wasn´t 17,

was she?

You weren´t hungry,

were you?


 

Pozor!

Sloveso byť sa používa ako pomocné sloveso aj v iných časoch. Napr. prítomný priebehový, minulý priebehový, to be going to. Takisto sa použije v question tag.


 

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

She is playing tennis,

isn´t she?

You were watching TV,

weren´t you?

They are going to wash their hands,

aren´t they?


 

záporná oznamovacia veta + kladná question tag

 

She isn´t playing tennis,

is she?

You weren´t watching TV,

were you?

They aren´t going to wash their hands,

are they?


Všimli sme si, že v pokiaľ sa v oznamovacej vete nachádza sloveso byť, tak sa toto sloveso použije aj v question tag. Tak je to so všetkými pomocnými slovesami vo všetkých časoch.


 

Predprítomný čas

V predprítomnom čase sa používa pomocné sloveso have/has. Toto sloveso použijeme aj v question tag.


 

kladná oznamovacia veta + záporná question tag

 

You have been to Paris,

haven´t you?

They have gone shopping,

haven´t they?

She has broken her leg,

hasn´t she?