Vypracovala: Mgr. Kristínová

 
 
Prídavné mená sú slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti. Na vlastnosti sa pýtame otázkami aký? aká? aké?
 
Prídavné mená delíme na:
  • akostné,
  • vzťahové,
  • privlastňovacie.
 
Akostné prídavné mená sú prídavné mená, pri ktorých nevieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo.
 
Príklady akostných prídavných mien:
slabý, chorý, mäkký, prázdny, modrý, dlhý, čierny, tuhý, blízky, smelý, bledý, štíhly, veľký, ťažký.
 
 
Vzťahové prídavné mená sú prídavné mená, pri ktorých vieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo. Sú utvorené od iných slov.
 
Príklady vzťahových prídavných mien:
dnešný (dnes), zlatý (zlato), bratský (brat), liečivý (liečiť), daždivý (dážď), hrací (hrať), mužský (muž).
 
 
Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú, že osobám alebo zvieratám niečo patrí. Pýtame sa na ne otázkami čí? čia? čie?
 
Privlastňovacie prídavné mená delíme na:
  • individuálne – vyjadrujú privlastnenie jednotlivým osobám alebo zvieratám
  • druhové – vyjadrujú privlastnenie celému zvieraciemu alebo ľudskému druhu.
 
Príklady individuálnych privlastňovacích prídavných mien:
sestrin (denník), otcova (čiapka), Mišov (čln), Bodríkova (búda), spolužiačkin (pes), chlapcove (diplomy).
 
Príklady druhovýchprivlastňovacích prídavných mien:
jelenie (trofeje), kozie (mlieko), stridžie (dni), včelia (kašička), líščí (brloh), husacie (perie), kohútie (zápasy).
 
Prídavné mená sa skloňujú podľa vzorov:
  • pekný,
  • cudzí,
  • otcov,
  • matkin,
  • páví.
 
Vzor OTCOV, MATKIN
 
Podľa vzoru otcov, matkin skloňujeme individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré sú zakončené príponou -ov, - in.
Jednotlivé prípony vzorov otcov a matkin sú rovnaké.
 
Príklady prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru otcov, matkin:
bratov, sestrin, mačkin, líškin, synov, dcérin, Martinov, spolužiakov, susedkin, hráčov, strýkov.
 
 
Vzor: otcov
 

Pád

Jednotné číslo
Mužský rod
Ženský rod
Stredný rod
N: Nominatív
otcov-0
otcov-a
otcov-o
G: Genitív
otcov-ho
otcov-ej
otcov-ho
D: Datív
otcov-mu
otcov-ej
otcov-mu
A: Akuzatív
otcov-ho (živ.- brata)
otcov (neživ.- oblek)
otcov-u
otcov-o
L: Lokál
o otcov-om
o otcov-ej
o otcov-om
I: Inštrumentál
otcov-ým
otcov-ou
otcov-ým

 

Pád

Množné číslo
Mužský, ženský, stredný rod
N: Nominatív
otcov-i / otcov-e
G: Genitív
otcov-ých
D: Datív
otcov-ým
A: Akuzatív
otcov-ých / otcov-e
L: Lokál
o otcov-ých
I: Inštrumentál
otcov-ými
 
Vzor PÁVÍ
 
Podľa vzoru páví skloňujeme druhové privlastňovacie prídavné mená zakončené príponou -í.

Príklady prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzorupáví:
sloní, husací, mačací, včelí, orlí, hadí, kozí, ovčí, ťaví, drozdí, vlčí, motýlí, morčací.
 
Pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru páví neplatí rytmické krátenie.

Príklady:
líščí – líščia - líščia,
vtáčí – vtáčia- vtáčie,
netopierí –netopieria - netopierie,
krokodílí – krokodília- krokodílie.
 
Vzor: páví
 

Pád

Jednotné číslo
Mužský rod
Ženský rod
Stredný rod
N: Nominatív
páv-í
páv-ia
páv-ie
G: Genitív
páv-ieho
páv-ej
páv-ieho
D: Datív
páv-iemu
páv-ej
páv-iemu
A: Akuzatív
páv-í (neživ. – chvost)
páv-iu
páv-ie
 
páv-ieho (živ. – kráľa)
 
 
L: Lokál
o páv-om
o páv-ej
o páv-om
I: Inštrumentál
páv-ím
páv-ou
páv-ím
 

Pád

Množné číslo
Mužský životný rod
Mužský neživotný, ženský a stredný rod
N: Nominatív
páv-í
páv-ie
G: Genitív
páv-ích
páv-ích
D: Datív
páv-ím
páv-ím
A: Akuzatív
páv-ích
páv-ie
L: Lokál
o páv-ích
o páv-ích
I: Inštrumentál
páv-ími
páv-ími
 
Vo všetkých pádových príponách prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví sa píše len mäkké i.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urč, či sa prídavné meno skloňuje podľa vzoru otcov, matkin alebo páví:
 

kohútie

páví
Lenkin
matkin
kobylie
páví
Petrov
otcov
hadia
páví
psie
páví
súperov
otcov
samčí
páví
spolužiačkina
matkin
hádzanárova
otcov
kačacia
páví
pretekárov
otcov
vnučkina
matkin
mušia
páví

 

 
Použitá literatúra:
 
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 98 – 102.
Krajčovičová, J., Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 43 – 48.