Prídavné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti, náležitosť alebo príslušnosť osôb, zvierat, vecí a javov.

 

 

Prídavné mená delíme na:

 

 

 • akostné prídavné mená,

 • vzťahové prídavné mená,

 • privlastňovacie prídavné mená.

 

 

 

Akostné prídavné mená

 

Akostné prídavné mená pomenúvajú akosť – kvalitu priamo.

Na akostné prídavné mená sa pýtame otázkami aký? aká? aké?

 

Akostné prídavné mená sa dajú stupňovať. Skloňujeme ich podľa vzorov pekný, cudzí.

 

 

 

Príklady akostných prídavných mien:

 

 

horký, bosý, chorý, čistý, kyslý, biely, tvrdý, maličký, veselý.

 

 

 

Vzťahové prídavné mená

 

Vzťahové prídavné mená pomenúvajú vlastnosti vyplývajúce zo vzťahu k inej veci, okolnosti, či deju.

 

Na vzťahové prídavné mená sa pýtame otázkami aký? aká? aké?

 

 

Vzťahové prídavné mená sa vzťahujú na iné slová. Sú odvodené od iných slov.

 

Vzťahové prídavné mená skloňujeme podľa vzorov pekný, cudzí.

 

 

Vzťahové prídavné mená sa zväčša nedajú stupňovať. Stupňujú sa len výnimočne.

 

Príklady vzťahových prídavných mien:

 • vzťahové prídavné meno drevený (stôl) sa vzťahuje na slovo drevo,

 • vzťahové prídavné meno školská (jedáleň) sa vzťahuje na slovo škola,

 • vzťahové prídavné meno srdcový (záchvat) sa vzťahuje na slovo srdce,

 • vzťahové prídavné meno pezinský (jarmok) sa vzťahuje na slovo Pezinok.

 

 

 

Privlastňovacie prídavné mená

 

Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k osobám či zvieratám.

 

Na privlastňovacie prídavné mená sa pýtame otázkami čí? čia? čie?

 

 

Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú že:

 • osobám či zvieratám niečo patrí,

 • medzi vecami a osobami či zvieratami je určitá súvislosť.

 

Privlastňovacie prídavné mená sa skloňujú podľa vzoru páví, otcov, matkin.

 

Privlastňovacie prídavné mená sa nedajú stupňovať.

 

 

 

Príklady privlastňovacích prídavných mien:

 • sestrin peračník,

 • Jurov byt,

 • líščí brloh,

 • boží trest,

 • včelí med,

 • kravské mlieko.

 

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o akostné, vzťahové alebo privlastňovacie prídavné meno:

 

 

prudký

akostné prídavné meno

pracovný

vzťahové prídavné meno

sloní

privlastňovacie prídavné meno

rovný

akostné prídavné meno

drevený

vzťahové prídavné meno

susedov

privlastňovacie prídavné meno

veľký

akostné prídavné meno

riaditeľský

vzťahové prídavné meno

ostrý

akostné prídavné meno

zlatý

vzťahové prídavné meno

modrý

akostné prídavné meno

stridží

privlastňovacie prídavné meno

sladkastý

vzťahové prídavné meno

 

 

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Čo pomenúvajú prídavné mená?
2. Ako delíme prídavné mená?
3. Ktoré prídavné mená sa nedajú stupňovať?
4. Čo vyjadrujú privlastňovacie prídavné mená?
5. Uveď niekoľko príkladov na akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné mená.

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, 125 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.