Pripojený súbor: Príčiny vojnynaorange.doc

 

Známka : 2

 

Hodnotenie: 

 

Obsahom práce je zhodnotenie príčin a zámienok vedúcich k vypuknutiu 2. svetovej vojny. Autor vcelku presne a jasne formuluje hlavné príčiny, vychádzajúce z 1. svetovej vojny, opisuje sa hlavná zámienka - akcia v Gliwiciach a práca je zakončená zhrnutím. Práci môžeme vytknúť isté štylistické a gramatické nedostatky, obsahovo je spracovaná dobre. Do práce by bolo vhodné doplniť:
 
1. Okrem spomenutých nových štátov na mape je treba uviesť aj Poľsko, Rakúsko, Fínsko a Pobaltské štáty – Litva, Lotyšsko, Estónsko.
2. Okrem nespokojných štátov ako Nemecko, Taliansko, Japonsko treba spomenúť aj Maďarsko, ktoré si nárokovalo na územia ČSR, Rumunska a Juhoslávie (preto tieto štáty neskôr vytvorili tzv „Malú dohodu“), ZSSR – ten totiž plánoval veľkú komunistickú revolúciu, ktorú mu však prekazilo Poľsko v spojení s ostatnými západnými štátmi.
3. Názov epizment píšeme ako appeasement.
4. V záverečnom zhrnutí sa uvádzajú ako zámienky: Dohoda o neútočení medzi ZSSR a Nemeckom – inak známa ako Pakt Ribbentrop – Molotov, to však bola jedna z príčin vojny a „čudná vojna“, čo však môžeme označiťako dôsledok napadnutia Poľska. Hlavnou zámienkou teda ostáva Gliwický incident.
5. V záverečnom zhrnutí sa medzi príčinami uvádza rozdelenie sveta na východ a západ, ale to bol dôsledok 2. svetovej vojny a treba doplniť antisemitizmus, nacionalizmus, a zlyhanie Spoločnosti národov.