Samova ríša (623 – 658)

V rokoch 623 – 624 bolo povstanie Slovanov pod vedením franského kupca Sama proti Avarom. Slovania si ho zvolili za kráľa a tak vznikla Samova ríša (623 – 658). Bola prvým pokusom Slovanov o jednotnú ríšu a prvým štátnym útvarom na našom území. Nachádzala sa asi na území Čiech, Moravy, čiastočne Slovenska, Rakúska a Bavorska. Ríša odolávala útokom Avarov aj Frankov. V rokoch  631 – 632 podnikol franský kráľ Dagobert výpravu proti Samovej ríši, ale bol porazený v bitke pri Wogastisburgu (opevnené hradisko v blízkosti Bratislavy alebo Viedne, presnú lokalitu však nepoznáme). Po smrti Sama sa ríša rozpadla na menšie celky a stala sa korisťou Avarov, ktorí Slovanov ovládali do roku 799. Na troskách Samovej ríše sa vytvorili kmeňové kniežatstvá - Nitrianske kniežatstvo a Moravské kniežatstvo.


 

Naše územie po zániku Samovej ríše

 

Stopäťdesiat rokov po zániku Samovej ríše na našom území pretrvávalo kmeňové zriadenie. Časom sa pretvorilo na Nitrianske kniežatstvo. Naši slovanskí predkovia obrábali zem, pásli dobytok a venovali sa remeslám. Bojovali proti Avarom, ktorí postupne splývali s domácim obyvateľstvom. O najstarších dejinách Slovákov máme málo písomných pamiatok, a preto sa viac informácií dozvedáme z archeologických pamiatok. K najznámejším písomným prameňom o tomto období patria najmä texty:

  • O obrátení Bavorov a Korutáncov - tzv. Conversio, ktorý vznikol okolo roku 870,

  • Aventinove texty, ktoré vznikli začiatkom 16. storočia na základe starších, často dnes už stratených prameňov, preto nie sú považované za spoľahlivý zdroj,

  • mníšsky zoznam pútnikov, ktorí sa na ceste do Ríma zastavili v kláštore v Cividale - Cividalský evanjeliár,

  • franské listiny (z čias vlády Ľudovíta Nemca - 9. storočie).


 

Pribina (800 – 861)

 

Pribinove osudy sa často opisujú najmä podľa Conversia.

Pôvod mena Pribina môže byť odvodený z latinského slova privignus (čo znamená nemanželský, nevlastný syn) alebo je slovanského pôvodu (historici sa prikláňajú skôr k tejto možnosti) a vzniklo buď zo slova prvina - prvorodený syn, prvý z rodu, alebo od slova pribúdať, pribývaťpribúdanie moci, slávy a majetku.

V historických textoch mámeno Pribina rôzne podoby - Privina, Priuuinna, Briuuinus, Briwinus, Privuina, Pruno, Bryno.