Rozvíjacie vetné členy nazývame aj vedľajšie vetné členy. Medzi rozvíjacie vetné členy patrí: 

 • prívlastok,

 • predmet,

 • príslovkové určenie – miesta, času, spôsobu a príčiny

 • prístavok.

 

PREDMET -  dopĺňa, bližšie určuje význam slovesa v prísudku. Predmet môže byť vyjadrený:

 • podstatným menom – pečiem koláč, maľujem obraz, strihám látku, učím Kukučína

 • zámenom – natoč ich, zdvihni im, doveď ho, predstavíme ťa

 • spodstatneným prídavným menom – vybral vstupné, uhradil poštovné, priniesol odchodné

 

Na predmet sa pýtame pádovými otázkami okrem nominatívu:

 • Bojí sa tmy. (Koho - čoho sa bojí?)

 • Nerozumel odkazu. (Komu - čomu nerozumie?)

 • Zavaríme si slivky. (Koho - čo si zavaríme?)

 • Učí žiakov o praveku. (O kom - o čom učí?)

 • Žije s mačkami v byte. (S kým - s čím žije?)

 

Predmet môže byť:

 • priamy - predmet je v bezpredložkovom akuzatíve (Starký kosí lúku. Maliar maľuje obraz. Mama pečie koláč.)

 • nepriamy - predmet je v predložkovom akuzatíve alebo v hociktorom inom páde okrem nominatívu – Odvolal sa na učiteľa. Odišiel s priateľom. Cestoval so strýkom.

 

PRIAMY PREDMET – je teda vždy vyjadrený v akuzatíve – 4. pád. Nesmie mať predložku.

Príklady:

 

Kríky bielych kvetov zakrývali výhľad.

Dnes nevyberali vstupné.

V lese sme zazreli malých medvedíkov.

Stolár vyrobil zaujímavú komodu.

Počas školského výletu sme navštívili Nitru.

Podarilo sa mu prebrať pacienta.

Z čakárne zavolal chorého.

Martina v behu porazila šiestich.

Vladko ju ticho pozoroval.

Vybrali si z výkladu červenú čiapku.

Erika si objednala z katalógu kožené čižmy.

 

Podčiarknite vety, v ktorých sa nachádza priamy predmet.

Bojoval za vlasť. Idem sa vyvetrať na vzduch s bratom. Emil píše úlohu. Lekárka lieči astmu. Musím zavolať Jozefovi. Upiekli sme koláč. Hovoríte len o svadbe. Idem na prechádzku so psom. Vykosili sme celý dvor. Vytvorili sme nádherný obraz. Staral sa o  športovcov.  Hovorila o Kukučínovi. Písala o štrajku. Dieťa kreslí obrázok. Tešila sa z výsledku. Tešila sa z dieťaťa. Skokan trénoval odraz. Peter odprevadil starého otca. Sedela s Vierkou. Nahnevala Vierku. Karol zavolal spolužiakovi. Milan pomohlo Stanke. Rozprávali o filme.

 

Doplňte vety tak, aby v nich bol priamy predmet.

Na dvore sme grilovali.... V škole sme mali pekné.... V nemocnici som navštívil....  V nedeľu ste privítali vzácneho.... V kostole si vypočuli zaujímavý.... Na písomke sme využili svoje.... Futbalisti si vyskúšali.... Krajčírka rýchli ušila svadobné....  Odmietli sme ... pustiť. Nepiekli sme.... Navštívili sme počas prázdnin krstných....