Henry gave Claire some flowers.


http://www.clipartclipart.com/pages/100819-021338-132059.html


V tomto príklade má sloveso give dva predmety.


1. Claire – indirect object – nepriamy predmet = osoba, ktorá niečo dostáva

2. some flowers – direct object – priamy predmet = vec, ktorú niekto dávaSituácia na obrázku sa dá vyjadriť aj inou vetnou štruktúrou:


Henry gave some flowers to Claire.


V tomto prípade má sloveso give priamy predmet some flowers a frázu s predložkou to.


Predložka to sa používa pre Claire – osoba, ktorá niečo dostáva


Viac príkladov na dvojitú vetnú štruktúru:


 

podmet + prísudok

 

nepriamy predmet

 

priamy predmet

 

Emma gave

 

Lucy

 

 

a CD.

 

 

I´ll send

 

my cousin

 

 

a postcard.

 

 

We bought

 

all the children

 

an ice-cream.


 

podmet + prísudok

 

priamy predmet

 

fráza s predložkou to/for

 

Emma gave

 

a CD.

 

 

to Lucy.

 

 

I´ll send

 

a postcard.

 

 

to my cousin.

 

 

We bought

an ice-cream.

 

for all the children.