Zámená priame

Zámena priame väčšinou zodpovedajú slovenským zámenám v 4.páde, teda pýtame sa na ne otázkou „koho, čo?“. V taliančine tieto zámená nahrádzajú priamy predmet – priamy, pretože nahrádzajú podstatné mená, ktoré sú viazané na slovesá priamo bez predložky.

 

Esempi:

1. Vedo un mare bellissimo.

Vidím jedno prekrásne more.

2. Loro mangiano la carne alla griglia.

Oni jedia grilované mäso.

3. Saluto i nostri genitori.

Pozdravím našich rodičov.

4. Compro il pane.

Kúpim chlieb.

5. Lui porta le caramelle.

On prinesie cukríky.

 

un mare bellissimo, la carne alla griglia, i nostri genitori, il pane, le caramelle – predstavujú priamy predmet, ktorý je možné nahradiť priamym zámenom:

 Nikola Turbákova

 

1. Lo vedo.

2. Loro la mangiano.

3. Li saluto.

4. Lo compro.

5. Lui le porta.

 

Gli altri esempi:

Lo compro.

Kúpim ho.

Le compro.

Kúpim ich.

Perchè mi guardi?

Prečo sa na mňa pozeráš?

Non ti guardo.

Nepozerám sa na teba.

Loro non ci capiscono.

Oni nás nechápu. / Oni nám nerozumejú.

Vi capiamo bene.

Rozumieme vám dobre.

 

 

 

Zámená nepriame

 Zámená nepriame zodpovedajú väčšinou slovenským zámenám v 3. páde, teda pýtame sa ne otázkou „komu, čomu?“. V taliančine tieto zámená nahrádzajú nepriamy predmet, čo znamená, že ide o podstatné mená, ktoré sa na sloveso viažu nepriamo – teda pomocou predložky „A“.

 

Esempi:

1. Scrivo una lettera alla mia amica.

Píšem jeden list mojej kamarátke.

2. Telefono a Marco ed a Pietro.

Telefonujem Markovi a Petrovi.

3. Telefona al papa.

Telefonuje ockovi.

4. Scriviamo alle nostre amiche.

Píšeme našim kamarátkam.