Je potrebné si uvedomiť, že základná jednotka pri meraní uhlov je stupeň (značka °) a menšie jednotky sú minúta (značka ´)sekunda (značka ´´).

 


 

Pre premenu jednotiek uhla platia vzťahy:

 

 

1° = 60´

1´ = 60´´

1° = 3600´´

 


 

Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme princíp premieňania jednotiek uhlov.

 

 

Pr 1: Premeň stupne na minúty

 


a) 2°= ?´

 

Pozn. keďže 1° = 60 ´ potom stupne vynásobíme 60 a dostaneme výsledok v minútach

 

2°. 60´ = 120 ´

 


 

b) 43° = ?´

 

 

43°. 60´ = 2580´

  

Pr 2: Premeň minúty na sekundy

 

 

  1. 3 ´ = ? ´´


Pozn. keďže 1´ = 60 ´ ´potom minúty vynásobíme 60 a dostaneme výsledok v sekundách

 

3´. 60´´ = 180´´

 

 

 

  1. 23´ = ? ´´

 

23´. 60´´ = 1380´´

  

Pr 3: Premeň stupne na sekundy

 

 

  1. 2° = ? ´´

 

Pozn. Existujú 2 spôsoby tohto výpočtu


Prvý spôsob je zdĺhavejší, ale nemali by ste sa pomýliť, keď si budete pamätať že 1° je 60 ´ a 1´ je 60 ´´. Preto postupne vynásobíme stupne 60 a dostaneme čiastočný výsledok v minútach a následne tento čiastočný výsledok vynásobíme ďalšími, a tak dostaneme konečný výsledok v sekundách.

 

2°. 60´ = 120´ . 60´´ = 7200´´

 Druhý spôsob je rýchlejší ale stále si musíme predstaviť predchádzajúci postup a tak si budeme pamätať že stačí stupne vynásobiť 3600 a mám výsledok. (x°. 60´. 60´´ = x°. 3600´´ )

 

2° . 3600´´ = 7200´´

  

Pr 4: Premeň

 

a) 5°12´ = x´

 


Pozn: Vidíme, že máme dostať výsledok v minútach a v zadaní sa nachádzajú stupne aj minúty. Preto najprv premeníme stupne na minúty a k tomuto čiastočnému výsledku pripočítame minúty. Tak dostaneme konečný výsledok v minútach.