Prevádzanie priamej reči na nepriamu v nemčine

  • pri prevádzaní priamej reči na nepriamu zmeníme oznamovací spôsob slovesa na Konjuktiv I.

  • tento spôsob sa používa v písomnom prejave a spravodajstve

 

Der Minister sagte zur Wirtschaftspolitik, die Bundesregierung dürfe ihre Mӧglichkeiten vorsichtig nutzen.

Ako minister uviedol k hospodárskej politike, spolková vláda smie využívať svoje možnosti opatrne.

 

  • v bežnej reči sa aj v nepriamej reči používa oznamovací spôsob slovies

Peter sagt: „Ich lese ein interessantes Buch.“

Peter sagt, dass er ein interessantes Buch liest.

 

  • vo výroku môžeme použiť Konjuktiv I. vo vedľajšej vete s dass alebo v hlavnej vete

Herr Petelinge sagt, dass er ein interessantes Buch lese.

Herr Petelinge sagt, er lese ein interessantes Buch.

 

  • ak sú tvary Konjuktivu I. a oznamovacieho spôsobu rovnaké ( v 1.os. jed. čísla a v 1.a 3. množ. čísla) nahrádza sa Konjuktiv I. tvarom Konjuktivu II. alebo tvarom würde

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin behaupet: „Viele AIDS-Kranke haben heute bessere Chancen zu überleben.“

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin behaupet, viele AIDS-Kranke hätten bessere Chancen zu überleben.

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin behaupet: „ Viele AIDS-Kranke gehen zu spät zum Arzt,“

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin behaupet, viele AIDS-Kranke würden zu spät zum Arzt gehen.

 

  • pri prevádzaní priamej reči na nepriamu je potrebné zachovať zodpovedajúci slovesný čas

  • ak je v priamej reči použitý prítomný čas, treba ho zachovať aj v nepriamej reči

  • ak je v priamej reči použitý minulý čas, treba ho zachovať aj v nepriamej reči takýmto spôsobom

 

haben/ sein v Konjuktive I. + príčastie minulé

Dr. Kohlke sagt: „ Ich sprach früher ein besseres Deutsch.“

Dr. Kohlke sagt, er habe früher ein besseres Deutsch gesprochen.

ak sú tvary Konjuktivu I. rovnaké ako oznamovací spôsob, nahradíme ich Konjuktivom II.

 

 

hätte/ wäre + príčastie minulé

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin sagt: „ Die meisten AIDS-Kranken haben ihren Arbeitsplatz verloren.“

Peter Klinke aus der Klinik in Berlin sagt, die meisten AIDS-Kranken hätten ihren Arbeitsplatz verloren.

 

 

Úlohy:

1. Preveďte priamu reč na nepriamu:

2. „ Der Chirurg informierte die wartende Familie.“

Der Journalist berichtet, ...............................

3. „ Die Krankenschwester protestieren gegen die Sparmaβnahmen des Ministeriums.“

Der Journalist meldet, ..................................

4. „ Ich habe schlechte Italienischkenntnisse.“

Der Professor der Literatur sagt, ...................Zopakujte si:
1. Kedy prevádzame priamu reč na nepriamu?
2. Ak sa Konjuktiv I. zhoduje s oznamovacím spôsobom použijeme tvary .....................
3. Aké pravidlo platí pre zachovanie slovesného času, keď prevádzame priamu reč na nepriamu?
4. Ako prevedieme sloveso minulého času v priamej reči do nepriamej reči.

Použitá literatúra:
Direkt 3 : G. Motta
Moderná gramatika nemčiny: R. Kozmová