Tento minulý čas patrí do skupiny zložených minulých časov. Vyjadrujeme pomocou neho deje, ktoré sa odohrali v minulosti ale súčasne zasahujú do prítomnosti.

 

Préterito perfecto compuesto tvoríme rovnako ako ostatné zložené slovesné tvary a to pomocou:

 

Prítomného času pomocného slovesa HABER + príčastie plnovýznamového slovesa

 

 

Napr.: he + hablado (hovoril som)

 

 

 

HABER

 

hablar

 

vivir

 

comer

 

yo

 

he

 

hablado

 

vivido

 

comido

 

 

has

 

hablado

 

vivido

 

comido

 

él, ella, usted

 

ha

 

hablado

 

vivido

 

comido

 

nosotros, -as

 

hemos

 

hablado

 

vivido

 

comido

 

vosotros, -as

 

habéis

 

hablado

 

vivido

 

comido

 

ellos, -as, ustedes

 

han

 

hablado

 

vivido

 

comido


 

Okrem pravidelných slovies, ktoré nadobúdajú tvary na základe vyššie uvedenej tabuľky, teda pomocou koncoviek –ado/-ido, rozlišujeme aj slovesá, ktoré sú nepravidelné a ich tvary sú následne v zloženom minulom čase iné:

 

 

Tvorenie príčastia od nepravidelných slovies

 

 

ver

 

visto

 

poner

 

puesto

 

abrir

 

abierto

 

morir

 

muerto

 

descubrir

 

descubierto

 

resolver

 

resuelto

 

decir

 

dicho

 

romper

 

roto

 

escribir

 

escrito

 

volver

 

vuelto

 

hacer

 

hecho

 

cubrir

 

descubierto

 

 

-od nich sa potom tvoria podobné slovesá:

 

 

componer

 

compuesto

 

devolver

 

devuelto

 

describir

 

descrito

 

deshacer

 

deshecho


 

!Pozor: ir, ser a estar sú v prípade tohto minulého času pravidelné:

 

IR→ ido

SER→ sido

ESTAR→ estado

 

 

Použitie minulého času:

 

 1. Minulý čas zložený sa používa keď hovoríme o dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti, ale v prítomnosti pretrvávajú. Preto existujú v španielčine výrazy, po ktorých sa préterito perfecto používa najčastejšie. Patria medzi ne napríklad:

   

 • Hoy

   

Hoy he comido mucha verdura para quedarme sano.

(Dnes som jedla veľa zeleniny aby som ostal zdravý.)

 

 

 • Esta tarde, esta noche, esta semana

   

Esta noche no ha dormido bien por mucho ruido de la calle.

(Túto noc nespala dobre kvôli veľkému hluku z ulice.)

 

Esta semana hemos estado en cine dos veces.

(Tento týždeň sme boli v kine dvakrát.)

 

 

 • Este año, este día, este verano

   

No he visto muchas playas bonitas este verano.

(Toto leto som nevidel veľa pekných pláží.)

 

He conocido a mucha gente extranjera este año.

(Tento rok som spoznal veľa ľudí zo zahraničia.)

 

 

 • Siempre

   

Siempre has tenido buenas ideas.

(Vždy si mal dobré nápady.)

 

 

 • Todavía no

   

Es que todavía no has vivido sola en el campo.

(Ide o to, že si ešte nežila sama na vidieku.)