Prestávka – pauza je prerušenie prúdu reči na určitý čas. Prestávkami členíme súvislú reč na menšie úseky.

 

Prestávka môže byť:

  • prirodzená – fyziologická,

  • významová.


Prirodzená – fyziologická prestávka je prerušenie prúdu reči potrebné na nadýchnutia sa hovoriaceho.

Významová prestávka je prerušenie prúdu reči:

  • na hranici viet, kde sa nachádza bodka, otáznik, výkričník,

napríklad: Srdce jej išlo puknúť. (prestávka) Z neopätovanej lásky? (prestávka) Ale kdeže! (prestávka)

  • na miestach, kde sú slová oddelené čiarkou,

napríklad: Bol som si istý, (prestávka) že keď splníš všetky podmienky, (prestávka) stane sa z teba víťaz celej súťaže. (prestávka)

  • vo vetách s priamou rečou,

napríklad: „Mal som z toho poriadny šok,“ (prestávka) povedal profesor podráždene. (prestávka)

  • po osloveniach a citoslovciach,

napríklad: Janko, (prestávka) pobehni sem! (prestávka) Juj, (prestávka) či je voda ľadová! (prestávka)

  • za dlhšími úsekmi vety,

napríklad: V malej dedinke pod horami (prestávka) v jedno slnečné ráno (prestávka) vybral sa susedovie Janko (prestávka) na roľu otcovi pomáhať. (prestávka)

 Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 27-28.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005. 672 s.