Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Present simple je jednoduchý prítomný čas, ktorý sa používa v situáciách, keď hovoríme o:

stálych alebo dlho-trvajúcich situáciách

 

Where do you work?

The bank opens at 9 o´clock.

She lives in London.

 

pravidelne sa opakujúcich zvykoch a činnostiach

 

I usually get up at 7 o´clock.

She doesn´t often go to the cinema.

How do you usually go to school?

 

faktoch a nemenných skutočnostiach

 

Water boils at 100 degrees.

The Earth revolves around the Sun.

What does „exposure“ mean?

Cats like milk.

 

pocitoch

 

My sister hates pizza!

I love walking in the woods.

I don´t want to go there.

 

názoroch a myšlienkách

He doesn´t agree with you.

I think Italy is a beautiful country.

Do you understand?

 

situáciách v budúcnosti, obvykle založených na odchodoch lietadiel, vlakov,..

The train leaves tonight at 6 PM.

When do we board the plane?

The party starts at eight o´clock.

 

 

Ako tvoríme jednoduchý prítomný čas?

 

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

V jednoduchom prítomnom čase používame sloveso v neurčitku, ale bez častice „to“. Jediný rozdiel je v 3. osobe jednotného čísla, ktorá má koncovku –S, alebo –ES. Pre túto koncovku platia rovnaké pravidlá, ako pre tvorenie množného čísla podstatných mien.

to read - she reads

to see - he sees

to watch - it watches

to study - she studies

Výnimky tvoria slovesá:

to do - she does

to go - he goes

to say - she says

 

I go to school every day.

You go to school every day.

She goes to school every day.

He goes to school every day.