Používame:
1.K vyjadreniu zvyku (I get up at 7: 30)
2.K vyjadreniu skutocnosti , ktorá má trvalú platnosť alebo je platná po dlhú dobu ( We come from Spair)