Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Prepositions of place určujú miesto alebo pozíciu daného predmetu. Preložka sa vždy kladie pred podstatné meno.

 

 

Najčastejšími predložkami miesta sú: IN, AT, ON.

 


 

in (vo vnútri)

in (väčšie miesto, mesto)

in (v prenesenom význame)

in the house

in London

in the newspaper

in the garage

in the world

in bed

in the office

in the country

in hospital

 

Examples: The dog is in the garden.

She is in a taxi.

Put it in the box.

 


at (presnejšie určené menšie miesto)

at (v prenesenom význame)

at the table

at home

at the corner

at sea

at the window

at school

at Victoria Station

at work

 

Examples: Someone is at the door.

They are waiting at the bus stop.

 

 

on (na ploche)

on (v prenesenom význame)

on the first floor

on foot

on the table

on holiday

on his face

on the farm

on the road

on TV

 

Examples: The cat is sitting on the chair.

We live on the first floor.

What can you see on the table?

 

Ďalšími predložkami miesta, ktoré sa veľmi často používajú v bežnej komunikácii v angličtine sú:

 

 

 

under (pod – vertikálne)

under (pod – v prenesenom význame)

under the table

under 10 degrees Celsius

under my feet

under Queen Victoria (za vlády)

under the chair

under five pounds

 

Example: The temperature outside is under 0.

The woman is sitting under a tree.

What is the cat doing under the chair?