Doteraz ste počítali obvody rôznych obrazcov. Tie sme udávali v dĺžkových jednotkách, čo sú milimetre (mm), centimetre (cm), decimetre (dm), metre (m) a najväčšie kilometre (km).

 

V piatej triede sa budete učiť počítať plochu – obsah štvorca a obdĺžnika. Obsah takýchto útvarov udávame v jednotkách obsahu, čo sú štvorcové jednotky.

 

Sú to:

 • milimeter štvorcový – zapisujeme mm2 - je to plocha štvorca so stranou 1 mm

 • centimeter štvorcový - cm2 - plocha štvorca so stranou 1 cm

 • decimeter štvorcový - dm2 - plocha štvorca so stranou 1 dm

 • meter štvorcový - m2 - plocha štvorca so stranou 1 m

 • kilometre štvorcové - km2 - plocha štvorca so stranou 1 km

 

Pribudnú k nim dve nové jednotky, ktoré nie sú odvodené z dĺžkových jednotiek:

 • ár – zapisujeme a – jeden ár je plocha štvorca so stranou 10 m

 • hektár – ha – jeden hektár je plocha štvorca so stranou 100 m

Zdroj: Jana Zárecká

Tak ako ste premieňali jednotky dĺžky, premieňajú sa aj jednotky obsahu.

Ak viete premieňať jednotky dĺžky, veľmi jednoducho sa naučíte premieňať jednotky obsahu.

 

Zapíšme si za sebou jednotky dĺžky od najväčšej po najmenšiu:

km m dm cm mm

 

Vieme, že:

 • 1 km = 1000 m, preto si medzi km a m zapíšeme tri nuly

 • 1 m = 10 dm, preto si medzi m a dm zapíšeme 1 nulu

 • 1 dm = 10 cm, preto si medzi dm a cm zapíšeme 1 nulu

 • 1 cm = 10 mm, preto si medzi cm a mm zapíšeme 1 nulu

Dostaneme: km 000 m 0 dm 0 cm 0 mm

 

Počet týchto núl nám hovorí, o koľko miest musíme číslo zväčšiť - ak premieňame väčšie jednotky na menšie, alebo zmenšiť – ak premieňame menšie jednotky na väčšie.

 

Napríklad, ak chceme premieňať metre na centimetre, zväčšíme číslo o dve miesta, lebo medzi metrom a centimetrom sú spolu dve nuly. A tiež vieme, že 1 m = 100 cm (kde máme tiež dve nuly).

 

Pri premieňaní štvorcových jednotiek budeme postupovať podobne. Opäť si ich zapíšeme za sebou od najväčšieho po najmenšie.

 

Keďže teraz máme štvorcové jednotky, ktoré majú pri značke aj číslo 2, veľmi ľahko si zapamätáme, že počet núl – počet miest, o ktoré musíme číslo zväčšiť alebo zmenšiť sa zdvojnásobí.

 

Dostaneme: km 000000 m 00 dm 00 cm 00 mm

 

Pri jednotkách plochy nesmieme však zabudnúť aj na nové jednotky – ár a hektár.

1 ár = 100 m2 (je to plocha štvorca so stranou 10 m a 10 * 10 = 100)

1 hektár = 10 000 m2(je to plocha štvorca so stranou 100 m a 100 * 100 = 10 000)

 

Príklad:

Premeňte na jednotky uvedené v zátvorke

 • 60000 cm2(m2)

 

riešenie: 1 m má 100 cm, čiže číslo by sme zmenšili o dve miesta, pri štvorcových jednotkách musíme číslo zmeniť o dvojnásobný počet miest, čiže o štyri

60000 cm2 = 6 m2

 

 • 3 dm2 (cm2)

 

riešenie: 1 dm má 10 cm, čiže by sme číslo zväčšili o jedno miesto, pri štvorcových jednotkách nás dvojka v značke upozorní, že tento počet musí byť dvojnásobný

3 dm2 = 300 cm2

 

 

Na záver si to zhrnieme:

 

1 km2 = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m2

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2

 

 

Zopakujte si:

1. Premeň na jednotky uvedené v zátvorke:

42 000 cm2 (dm2)

5 m2 (cm2)

600 000 mm2 (dm2)

2 ha (m2)

35 000 m2 (a)

 

Použitá literatúra:

Matematika pre 5.ročník základných škôl