Jednotky dĺžky

Všetky jednotky premeny delíme na základné a vedľajšie jednotky. Inak to nie je ani pri jednotkách dĺžky a hmotnosti.

 

Základná jednotka dĺžky- meter – m

Zdroj:  PaedDr. Elena Šimová

 

Pri premene jednotiek si treba uvedomiť dve veci:

  1. ktorým smerom idem – ktorým smerom posúvam desatinnú čiarku

    • ak idem z menšej jednotky na väčšiu jednotku, posúvam desatinnú čiarku doľava, pritom používam delenie násobkami desiatky, napr: 5 dm = / 5 : 10 / = 0,5 m

    • ak idem z väčšej jednotky na menšiu jednotku, posúvam desatinnú čiarku doprava, pritom používam násobenie násobkami desiatky, napr: 5 dm = / 5 . 10 / = 50cm

  2. o koľko miest budem posúvať desatinnú čiarku

      napr. 6 dam = (dm)

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

 

Pr. Premeň na jednotky v zátvorke

21,3 cm = (dam)

Postup: idem z menšej jednotky na väčšiu, čiže posúvam desatinnú čiarku doľava o 3 desatinné miesta.

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

 

456,78 hm = (m)

Postup: idem z väčšej jednotky na menšiu, teda posúvam desatinnú čiarku doprava o 2 desatinné miesta.

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

456,78 hm = 456 7 8 m

 

 

Jednotky hmotnosti

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

 

Pri premene jednotiek hmotnosti používam ten istý postup ako pri premene jednotiek dĺžky. Odpovedám si na dve otázky:

- Ktorým smerom posúvam desatinnú čiarku?

- O koľko posúvam desatinnú čiarku?

 

Pr. Premeň na jednotku v zátvorke

78, 52 cg = ( g )

Postup: Odpoveď na prvú otázku- Posúvam desatinnú čiarku doľava

 

Odpoveď na druhú otázku- Posúvam desatinnú čiarku o 2 desatinné miesta

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

78,52 cg = 0,7852 g

 

12,95 q = (g )

Postup: Odpoveď na prvú otázku- Posúvam desatinnú čiarku doprava

 

Odpoveď na druhú otázku- Posúvam desatinnú čiarku o 3 desatinné miesta

Zdroj: PaedDr. Elena Šimová

12,95 q = 12950 g

 

Zopakujte si:

1. Vymenuj jednotky dĺžky a) zostupne b) vzostupne
2. Ktorá je základná jednotka dĺžky?
3. Vymenuj jednotky hmotnosti a) zostupne, b) vzostupne
4. Aká je najmenšia a aká najväčšia jednotka hmotnosti?
5. Premeň na jednotky uvedené v zátvorke:

0,12 mm = ( dm
135,71 hm = ( cm )
4,6 km = ( dam )
8 t = ( kg )
30,7 q = ( kg )
145 mg = ( g )

 

Použitá literatúra:

Vlastné poznámky