„Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti.“

M. de MontaigneĽudia sa často nevedia dohovoriť. Nielenže tvrdošijne trvajú na svojom, ale snažia sa vnucovať názor druhým, hádajú sa .

 

Spor je bežnou súčasťou života, ale je potrebné naučiť sa ho viesť inteligentne a kultúrne.

 

Urobte si zoznam vecí, o ktorých sa bežne pohádate s blízkymi. Zvážte či vám na vašom tvrdení veľmi záleží, alebo by sa niečo stalo, keby ste upustili od svojho tvrdenia, alebo ho tak tvrdošijne nepresadzovali. Mnohí ľudia tvrdia, že sa hádajú, lebo im ide o princíp.

 

 

Ako sa hádať?


http://lovezoneradio.blogspot.sk/2010/06/episode-30-war-of-heartsarguing-in.html

 

Skúste dodržiavať tieto pravidlá konštruktívnej hádky:

1. Nájdite si správny čas na hádku – nehádajte sa v zhone, na schodoch, v autobuse, cez prestávku, cez telefón. Konflikt treba riešiť tam, kde nás nerušia.

 

2. Presne si povedzte ,čo je podstatou sporu, čo je problém – neriešte odrazu veľa problémov, stačí jeden.

 

3. Nehádajte sa v rozčúlení, keď ste nahnevaní, „vytočení“, najprv sa upokojte, prejdite sa alebo odíďte.

 

4. Nepýtajte sa partnera , či vás pochopil, či rozumel a podobne – to ho ešte viac podráždi, rozčúli.

 

5. Nedávajte údery pod pás – nehovorte veci , na ktoré je ten druhý citlivý. Dôležité je nedráždiť, neurážať, nevysmievať sa, nepoužívať iróniu.

 

6. Neodbiehajte od témy, keď to robí váš partner, pripomeňte, že o tom sa nehádate, aby ste sa vrátili k pôvodnej téme.

 

7. Umenie počúvať – dobre počúvajte, čo vám protivník hovorí. Zvyčajne počúvame len seba, myslíme len na seba.

 

8. Uznajte si chybu, omyl. Nebuďte tvrdohlaví a sebeckí. Uznanie chyby, zvýši to vašu autoritu a hlavne zlepší vzťah s oponentom.

 

9. Pochváľte partnera vždy, keď je to vhodné, uznajte jeho myšlienku, smer uvažovania.

Treba rešpektovať človeka, aj keď nesúhlasíte s jeho názormi.

 

10. Kritizovať treba veľmi taktne, opatrne, nezhadzovať osobnosť protivníka a nekritizovať všetko , ale len názor, postoj.

 

11. Pri hádke sa treba zamerať na tému obsah , myšlienku, problém a nie na ľudí.

 

12. Nevyťahujte pri hádke staré veci. Staré spory sa už ťažko dokazujú a zvyčajne to zostruje hádku, nepribližuje k riešeniu.

 

13. Nájdite spoločného nepriateľa – je to jedna z taktík , ktorou sa často ale nie vždy , dá škriepka dobre ukončiť.

 

14. Ponúkajte a prijímajte kompromisy. Kompromis je niečo medzi názorom partnera a vaším názorom.

 

15. V niektorých prípadoch je dobré odvolať sa na ľudí, ktorých obaja uznávate, aby oni povedali svoj názor , aby vás rozsúdili.

 

16. Ukončite hádku zopakovaním problému, predmetu, k čomu ste dospeli a spolu urobte záver.

Záverom môže byť dohoda . Ak hádka nemá konca , vyslovte aspoň presvedčenie, že nie ste proti človeku, ale proti jeho názorom .


 

Otvorená komunikácia

Mnohým problémom môžeme predísť , keď budeme otvorene ,úprimne komunikovať.

 

Otvorená komunikácia pomáha:

  • Rozvíjať zdravé sebavedomie
  • Zvyšovať sebaúctu a sebarešpekt

  • Vyjasňovať medziľudské vzťahy – otvorenosť, zrozumiteľnosť, priamosť

  • Vytvárať atmosféru spolupráce

  • Predchádzať konfliktom

  • Rozvíjať samostatnosť v rozhodovaní

  • Vytvárať zodpovednosť za vlastné správanie

  • Vyhrávať i prijímať vlastnú prehru

  • Byť samým sebouZopakujte si:
1. Dokážeš otvorene komunikovať s priateľom?
2. Vieš si priznať svoju chybu?
3. Ako reaguješ keď si rozčúlený?

Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža, Ako zmeniť sám seba?, OG Vydavateľstvo Poľana, spol. s.r.o. 2005

Zdroje obrazkov:
http://lovezoneradio.blogspot.sk/2010/06/episode-30-war-of-heartsarguing-in.html