V nasledujúcom systéme nie sú podrady a podtriedy (pre študenta strednej školy a pre prípravu na prijímacie skúšky z biológie na vysoké školy postačuje zaradenie do najvyšších taxonomických kategórii).


 

Ríša: Rastliny - Vegetabilia

 


podríša: Vyššie rastliny – Cormobionta, Embryobionta

 


SEMENNÉ RASTLINY - SPERMATOPHYTA

 

NAHOSEMENNÉ RASTLINY - GYMNOSPERMAE

Oddelenie: + Semenné paprade – lyginodendrorasty – Lyginodendrophyta +

  • trieda: Lyginodendropsida

- rad: Lyginodendrales

- rad: Medullospinales

- rad: Glossopteridales


Oddelenie: Cykasorasty - Cycadophyta

 

  • trieda: cykasy - Cykasopsida

- rad: cykasotvaré - Cykadales

- čeľaď: cykasovité - Cycadaceae

- čeľaď: zamiovité - Zamiaceae

  • trieda: Cycadeoideopsida


Oddelenie: borovicorasty - Pinophyta

 

  • trieda: ginká - Ginkgopsida

 - zástupca: Ginko biloba


  • trieda: ihličnany - Pinopsida

- rad: araukariotvaré - Araucariales

- rad: borovicotvaré - Pinales

- čeľaď: borovicovité - Pinaceae

zástupcovia radu: borovica lesná, sekvojovec obrovský, jedla obrovská, smrek sitka, jedlovec západný, tis obyčajný....

- rad: cyprusotvaré - Cupressales

- čeľaď: tisovcovité - Taxodiaceae

- čeľaď: cyprusovité - Cupresaceae

 - zástupcovia radu: borievka obyčajná, cyprus kašmírsky, tuja západná, ostrolistec čínsky


Oddelenie: gnétorasty - Gnetophyta

KRYTOSEMENNÉ RASTLINY - ANGIOSPERMAE

 

 

Oddelenie: magnóliorasty - Magnoliophyta


Dvojklíčnolistové rastliny - Dicotyledonopsida

  • trieda: magnólie - Magnoliopsida

- rad: magnóliotvaré - Magnoliales

- čeľaď: degenériovité - Degeneriaceae

- čeľaď: magnóliovité - Magnoliaceae

- zástupcovia radu:magnólia vajcovitolistá, magnólia soulangova


- rad: vavrínotvaré - Laurales

- zástupcovia radu:vavrín bobkový (bobkový list), škoricovník čínsky

- rad: pieprotvaré - Piperales

- rad: vlkovcotvaré - Aristolochiales

- čeľaď: vlkovcovité - Aristolochiaceae

- čeľaď: rafléziovité - Rafflesiaceae

- rad: leknotvaré - Nympheales

- čeľaď: leknovité - Nympheaceae

- čeľaď: rožkatcovité - Ceratophyllaceae

- zástupcovia radu:lekno biele, leknica žltá


- rad: iskerníkotvaré - Ranunculales

- čeľaď: iskerníkovité - Ranunculaceae

- čeľaď: dráčovité - Berberidaceae

- zástupcovia radu: čemerica čierna, orlíček obyčajný, záružlie močiarne, stračia nôžka, ostrôžka poľná, poniklec veľkokvetý, veternica hájna, iskerník prudký, blyskáč jarný, hlaváčik jarný, plamienok plotný


- rad: makotvaré - Papaverales

- čeľaď: makovité - Papaveraceae

- čeľaď: zemedymovité - Fumariaceae

- rad: trochodendrotvaré - Trochodendrales

- rad: hamamelotvaré - Hamamelidales

- čeľaď: hamamelovité - Hamamelidaceae

- čeľaď: platanovité - Platanaceae

- rad: pŕhľavotvaré - Urticales

- čeľaď: brestovité - Ulmaceae

- čeľaď: morušovité - Moraceae

- čeľaď: konopovité - Cannabaceae

- čeľaď: pŕhľavovité - Urticaceae

- zástupcoviaradu: konopa siata, moruša, figovník

- rad: bukotvaré - Fagales

- zástupcovia radu:buk lesný, dub letný, dub zimný, gaštan jedlý

- rad: brezotvaré - Betulales

- čeľaď: brezovité - Betulaceae

- čeľaď: jelšovité - Corylaceae

- rad: orechotvaré - Juglandales

- rad: klinčekotvaré - Caryophyllales (Dianthales)

- čeľaď: lýčidlovité - Phytolacaceae

- čeľaď: poludňovkovité - Aizoaceae

- čeľaď: opunciovité – Opuntiaceae /Cactaceae – kaktusy/

- čeľaď: klinčekovité - Caryophyllaceae

- čeľaď: hviezdicovité - Stellariaceae

- čeľaď: mrlíkovité - Chenopodiaceae

- čeľaď: láskavcovité - Amaranthaceae

- rad: stavikrvotvaré - Polygonales

- rad: olovníkotvaré - Plumbaginales

- rad: diléniotvaré - Dilleniales

- rad: pivonkotvaré - Paeoniales

- rad: čajovníkotvaré - Theales

- čeľaď: čajovníkovité - Theaceae

- čeľaď: ľubovníkovité - Hypericaceae

- rad: fialkotvaré - Violales

- čeľaď: cistovité - Cistaceae

- čeľaď: fialkovité - Violaceae

- rad: múčenkotvaré - Passiflorales

- čeľaď: múčenkovité - Passifloraceae

- čeľaď: papájovité - Carycaceae

- rad: tekvicotvaré - Cucurbitales

- rad: begóniotvaré - Begoniales

- rad: kaparotvaré - Capparales (Brassicales)

- čeľaď: kaparovité - Capparaceae

- čeľaď: rezedovité - Resedaceae

- čeľaď: kapustovité - Brassicaceae

- rad: tamariškotvaré - Tamaricales

- rad: vŕbotvaré - Salicales

- rad: vresotvaré - Ericales

- čeľaď: hruštičkovité - Pyrolaceae

- čeľaď: hniliakovité - Monotropaceae

- čeľaď: vresovité - Ericaceae

- čeľaď: brusnicovité - Vacciniaceae


 Použitá literatúra:
vlastné poznámky
http://www.biopedia.sk/download/system_081108.pdf
Rosypal, S.: Přehled biologie, Scientia, Praha, 1998