Vety delíme podľa:

 1.  

  obsahu,

 2.  

  členitosti jadra,

 3.  

  zložitosti.


 

 1.  

  Vety podľa obsahu

 

Vety podľa obsahu delíme na:

 

 

 •  

  oznamovacie,

 •  

  opytovacie,

 •  

  rozkazovacie,

 •  

  želacie,

 •  

  zvolacie.


Oznamovacie vety sú vety, ktorými chce hovoriaci niekomu niečo oznámiť či konštatovať nejakú skutočnosť.

Príklady:

 • Všetky zápasy sme prehrali.

 • Včera sme sa vrátili z dovolenky.

 • V tejto situácii sa nedá nič robiť.


Opytovacie vety sú vety, ktorými sa chce hovoriaci niekoho niečo spýtať, alebo niečo zistiť.

Príklady:

 • Aká dlhá je Gombasecká jaskyňa?

 • Kto je na fotografiách?

 • Ktorá rieka preteká Považskou Bystricou?

 • Vrátiš sa späť?


Rozkazovacie vety sú vety, ktorými chce hovoriaci niekomu niečo prikázať, hovoriaci chce, aby niekto niečo vykonal či nevykonal.

Príklady:

 • Choď už domov!

 • Pomôž mi!

 • Mlč!

 • Umy si ruky!

 • Poďte sa najesť!


Želacie vety sú vety, ktorými hovoriaci vyjadruje svoje želanie, vyjadruje výzvu, aby sa niečo stalo či nestalo.

Príklady:

 • Maj sa dobre!

 • Drž sa!

 • Nech sa ti darí!

 • Kiežby si bola šťastná!


Zvolacie vety sú všetky vety (oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie) vo forme zvolania.

Zvolacie vety sú prejavom citovej stránky hovoriaceho, vyjadrujú city hovoriaceho, napríklad jeho radosť, smútok, strach, obdiv, hnev, atď.

Príklady:

 • To je nádhera!

 • Kedy už budem mať konečne pokoj?!

 • Aké utešené dieťa! 1.  

  Vety podľa členitosti jadra

Vety podľa členitosti gramatického jadra delíme na:

 • dvojčlenné,

 • jednočlenné.

 

Dvojčlenné vety sú vety, ktoré majú dva hlavné vetné členypodmet a prísudok a majú prisudzovací sklad.

 

Príklady:

 • Zamestnanec zozbieral všetky potrebné informácie.

 • Protipožiarny systém prestal fungovať.

 • Steny boli polepené rôznymi plagátmi.


Dvojčlenné vety môžu byť:

 

 • úplné,

 • neúplné.


Úplné dvojčlenné vety majú vyjadrený podmet aj prísudok.

 

Príklady: