Prehľad najvýznamnejších autorov slovenskej literatúry

Prehľad najvýznamnejších autorov slovenskej literatúry a ich zaradenie do jednotlivých období. Za menom vybraných autorov sú uvedené aj ich najvýznamnejšie diela.

 

STREDOVEK

Konštantín a Metod (Proglas), Gorazd (Život sv. Metoda), Kliment (Život sv. Konštantína), Maurus (Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi)

 

HUMANIZMUS A RENESANCIA

Martin Rakovský (O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach), Juraj Tranovský (Cithara sanctorum)

BAROK

Benedikt Sölösi (Cantus catholici), Peter Benický (Slovenské verše), Hugolín Gavlovič (Valaská škola mravúv stodola), Ján Simonides (Väznenie, vyslobodenie a putovanie)

KLASICIZMUS (OSVIETENSTVO)

Anton Bernolák (Grammatica slavica, Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách, Slovár...), Jozef Ignác Bajza (René mláďenca príhodi a skusenosťi), Juraj Fándly (Piľní domajší a poľní hospodár, Zeľinkár, Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom), Pavel Jozef Šafárik (Slovanské starožitnosti), Ján Kollár (Slavy dcera), Ján Hollý (Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv, Selanky), Ján Chalupka (Kocúrkovo, Bendeguz, Trasorítka)

ROMANTIZMUS

Karol Kuzmány (PREROMANTIZMUS, Kto za pravdu horí), Ľudovít Štúr (Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej, Slovanstvo a svet budúcnosti), Jozef Miloslav Hurban (Olejkár, Od Silvestra do Troch kráľov), Michal Miloslav Hodža (Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo), Samo Chalupka (Mor ho! Turčín Poničan, Likavský väzeň), Janko Kráľ (Duma bratislavská, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Šahy), Andrej Sládkovič (Detvan, Marína), Ján Botto (Smrť Jánošíkova, Žltá ľalia), Ján Kalinčiak (Reštavrácia, Bratova ruka)

OBDOBIE MEDZI ROMANTIZMOM A REALIZMOM

Ľudovít Kubáni (Mendík, Valgatha), Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský (Lipovianska maša), Jonáš Záborský (Dva dni v Chujave), Ján Palárik (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch)

 

REALIZMUS

PRVÁ VLNA: Svetozár Hurban Vajanský (Suchá ratolesť, Koreň a výhonky), Pavol Országh Hviezdoslav (Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Stesky, Dozvuky, Krvavé sonety, Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Herodes a Herodias), Terézia Vansová (Sirota Podhradských), Elena Maróthy-Šoltésová (Moje deti – dva životy od kolísky po hrob), Martin Kukučín (Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie, Dom v stráni, Mať volá)

DRUHÁ VLNA: Božena Slančíková Timrava (Ťapákovci, Skon Paľa Ročku), Jozef Gregor Tajovský (Maco Mlieč, Apoliena, Mamka Pôstková, Ženský zákon, Statky-zmätky), Ľudmila Podjavorinská (Medový hrniec, Čin-Čin, Baránok boží), Ján Čajak (Rodina Rovesných)

MODERNA

Ivan Krasko (Nox et Solitudo, Verše), Janko Jesenský (Verše, Verše II., Zo zajatia, Demokrati, Pani Rafiková), Vladimír Roy, Ivan Gall

PREDVOJNOVÁ, VOJNOVÁ, MEDZIVOJNOVÁ

Martin Rázus (Z tichých a búrnych chvíľ, Maroško), Štefan Krčméry (Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry), Emil Boleslav Lukáč (NEOSYMBOLIZMUS, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Elixír, Moloch, Bábel), Ján Smrek (VITALIZMUS, Odsúdený k večitej žízni, Cválajúce dni, Básnik a žena, Iba oči), Laco Novomeský (AVANTGARDNÁ ĽAVICOVÁ POÉZIA, Romboid, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou), DAVISTI:  Daniel Okáli, Andrej Sirácky, Vladimír Clementis, NADREALIZMUS: Rudolf Fabry (Uťaté ruky, Vodné hodiny hodiny piesočné), Štefan Žáry (Zvieratník, Stigmatizovaný vek, Zvieratník), Vladimír Reisel, Pavel Bunčák, Ján Rak, Július Lenko, Ján Brezina, KATOLÍCKA MODERNA: Rudolf Dilong (Dýchajte, lazy, Slávne na holiach), Pavol Gašparovič Hlbina, Janko Silan (Kuvici), Pavol Ušák-Oliva (Oblaky), INDIVIDUÁLNE FORMOVANÍ: Valentín Beniak (Tiahnime ďalej oblaky), Máša Haľamová (Červený mak, Smrť tvoju žijem), REALISTI: Ladislav Nádaši Jégé (Adam Šangala, Svätopluk, Wieniawského legenda), SOCIÁLNO-PSYCHICKÝ REALIZMUS: Jozef Cíger Hronský (Jozef Mak, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik), Milo Urban (Živý bič, Za vyšným mlynom), SOCIALISTICKÝ REALIZMUS: Peter Jilemnický (Víťazný pád), LYRIZOVANÁ PRÓZA: Gejza Vámoš (Editino očko, Atómy Boha), Ján Hrušovský (Pompiliova Madona, Muž s protézou), Ivan Horváth (Laco a Bratislava), NATURIZMUS: Ľudo Ondrejov (Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Príhody v divočine), Dobroslav Chrobák (Drak sa vracia, Kamarát Jašek), Margita Figuli (Tri gaštanové kone), František Švantner (Malka, Nevesta hôl), DRÁMA: Ivan Stodola (Bačova žena, Jožko Púčik a jeho kariéra), Július Barč-Ivan (Mastný hrniec), Peter Zvon (Tanec nad plačom)

DRUHÁ POLOVICA 20. STOROČIA

Ján Kostra (Ave Eva), Pavol Horov (Nioba matka naša), Andrej Plávka (Tri prúty Liptova), Vojtech Mihálik (Appassionata), Milan Rúfus (Až dozrieme, Chlapec maľuje dúhu, Modlitbičky), Miroslav Válek (Dotyky, Milovanie v husej koži, Príťažlivosť), Ľubomír Feldek (Kriedový kruh, Jediný slaný domov), OSAMELÍ BEŽCI:, Ivan Štrpka (Tristan tára), Peter Repka, Ivan Laučík, Štefan Moravčík (Moravianska Venuša), Daniel Hevier, Jozef Urban, Viliam Klimáček (Až po uši), František Hečko (Červené víno, Drevená dedina), Rudolf Jašík (Námestie sv. Alžbety, Na brehu priezračnej rieky), Alfonz Bednár (Sklený vrch, Hodiny a minúty, Hromový zub), Dominik Tatarka (Panna zázračnica, Farská republika, Démon súhlasu, Prútené kreslá), Ladislav Mňačko (Smrť sa volá Engelchen, Ako chutí moc), Ladislav Ťažký (Amenmária, Evanjelium čatára Matúša), Vincent Šikula (Majstri, Muškát, Vilma, Prázdniny so strýcom Rafaelom), Peter Jaroš (Tisícročná včela, Pacho, hybský zbojník), Ladislav Ballek (Pomocník, Agáty, Južná pošta), POSTMODERNA: Ján Johanides (Podstata kameňolomu, Kocúr a zimný človek), Rudolf Sloboda (Narcis, Britva, Krv, Rozum), Pavel Vilikovský (Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch), Dušan Dušek (Poloha pri srdci), Dušan Mitana (Psie dni, Patagónia, Nočné správy), DRÁMA: Ivan Bukovčan (Pštrosí večierok), Peter Karvaš (Antigona a tí druhí, Absolútny zákaz), Milan Lasica a Július Satinský (Soirée, Nečakanie na Godota, Náš priateľ René, Nikto nie je za dverami), Stanislav Štepka (Jááánošííík, Človečina, Konečná stanica, Krw story)