Neurčitok: ir

Gerundium: yendo

Príčastie minulé: ido

 

 

Oznamovací spôsobPrítomný čas

Imperfektum

Jednoduchý minulý čas

yo

voy

iba

fui

vas

ibas

fuiste

él, ella, Ud.

va

iba

fue

nosotros

vamos

íbamos

fuimos

vosotros

vais

ibais

fuisteis

ellos, ellas,

Uds.

van

iban

fueron


 

 

 

     Zložené perfektum

Predminulý čas

Zložený budúci čas

Zložený kondicionál

yo

he ido

había ido

habré ido

habría ido

has ido

habías ido

habrás ido

habrías ido

él, ella, Ud.

ha ido

había ido

habrá ido

habría ido

nosotros

hemos ido

habíamos ido

habremos ido

habríamos ido

vosotros

habéis ido

habíais ido

habréis ido

habríais ido

ellos, ellas, Uds.

han ido

habían ido

habrán ido

habrían ido


 

 

 

KonjuktívPrítomný čas

Imperfektum

yo

vaya

fuera/ fuese


vayas

fueras/ fueses

él, ella, Ud.

vaya

fuera/ fuese

nosotros

vayamos

fuéramos/ fuésemos

vosotros

vayáis

fuerais/ fueseis

ellos, ellas,

Uds.

vayan

fueran/ fuesen


 


Zložené perfektum

Predminulý čas

Zložený budúci čas

yo

haya ido

hubiera/ hubiese ido

hubiere ido

hayas ido

hubieras/ hubieses ido

hubieres ido

él, ella, Ud.

haya ido

hubiera/ hubiese ido

hubiere ido

nosotros

hayamos ido

hubiéramos/ hubiésemos ido

hubiéremos ido

vosotros

hayáis ido

hubierais/ hubieseis ido

hubiereis ido

ellos, ellas,

Uds.

hayan ido

hubieran/ hubiesen ido

hubieren idoRozkazovací spôsobKladný

yo

Ø


ve

él, ella, Ud.

vaya

nosotros

vayamos

vosotros

id

ellos, ellas,

Uds.

vayanPodmieňovací spôsobJednoduchý podmieňovací spôsob

yo

iría


irías

él, ella, Ud.

él, ella, Ud.

iría

nosotros

iríamos

vosotros

iríais

ellos, ellas,

Uds.

irían

 Zopakujte si:
1. Daj sloveso ir do 3. osoby jednotného aj množného čísla v nasledujúcich časoch:
a. Prítomný čas
b. Budúci čas
c. Rozkazovací spôsob
2. Daj sloveso ir do 1. osoby jednotného čísla v nasledujúcich časoch:
a. Jednoduchý minulý čas
b. Predminulý čas
c. Jednoduchý budúci čas
3. Daj sloveso ir do rozkazovacieho spôsobu 2. osoby jednotného a množného čísla.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9