Opozitá niektorých prídavných mien tvoríme rôznymi predponami:

 

predpony

prídavné meno

opozitum prídavného mena

un-

(najbežnejšie)

cooked, happy, friendly, able, usual, employed, tidy, kind, pleasant

uncooked, unhappy, unfriendly, unable, unusual, unemployed, untidy, unkind, unpleasant

in-

(často pred slovami latinského pôvodu)

visible, human, capable

invisible, inhuman, incapable

il-

(pred slovami začínajúcimi na l)

legal, legible

illegal, illegible

im-

(pred niektorými slovami začínajúcimi m alebo p)

polite, possible, moral, practical

impolite, impossible, immoral, impractical

dis-

(pred niektorými prídavnými menami)

honest, agreeable

dishonest, disagreeable

ir-

(pred niektorými slovami začínajúcimi r)

responsible, regular

irresponsible, irregular
Ostatné predpony s vlastnými významami: