Predstavenie sa. Presentarse.

V Španielsku a v Latinskej Amerike majú ľudia obyčajne dve priezviská, hoci nie vždy obe aj používajú. Prvé priezvisko je prvé priezvisko otca a druhé priezvisko je prvé priezvisko matky.

 

foltynova

 

Tykanie

 • ¿Cómo te llamas?

 • Me llamo ...., ¿y tú?

 • Soy ....

Vykanie

 • ¿Cómo se llama (usted)?

 • Me llamo ...., ¿y usted?

 • Me llamo ....

 

 • Me llamo Rita, ¿y tú?

 • Susannne. ¿Cómo te llamas?

 • Soy Robert.

 

 

Pozdravy. Saludos y despedidas.

 • Hola

 • Buenos días

 • Buenas tardes

 • Buenas noches

 

foltynova

 

 • Adiós

 • Hasta pronto

 • Hasta luego

 • Hasta mañana

 

Napr.:

 • Hola, ¿cómo te llamas?

 • Ana María Ruiz Moreno. ¿Y tú?

 • Me llamo Antonio Pérezt Díaz.

 • Hasta luego.

 • Adiós.

 

 

Ahoj. Ako sa máš? Hola. ¿Qué tal?

Juan: Hola, Catalina ¿Cómo estás?

Catalina: Hola, muy bien. ¿Y tú?

 

formálna otázka

neformálna otázka

odpoveď

 • ¿Cómo está usted?

 • ¿Cómo estás?

 • ¿Qué tal?

 • Muy bien, gracias.

 • Bien, gracias, ¿y tú / usted?

 

foltynova

 

 

estar

yo

estoy

estás

él/ella/usted

está

nosotros/nosotras

estamos

vosotros/vosotras

estáis

ellos/ellas/ ustedes

están

 

 

Odkiaľ si? ¿De dónde eres?