Present perfect continuous – predprítomný priebehový čas

 

Tvorba:

 

osoba + have/has + been + sloveso s príponou -ing

I have been playing tennis.

She has been watching TV.


 

Otázka, zápor

 

Have you been playing tennis? Yes, I have. No, I haven´t.

I haven´t been playing tennis.

 

Has she been watching TV? Yes, she has. No, she hasn´t.

She hasn´t been watching TV.

 


 

Použitie:

  • vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a nedávno alebo práve skončil. Toto použitie je podobné ako v predprítomnom jednoduchom čase. Avšak s priebehovým časom často používame slovesá, ktoré nám evokujú že niečo trvalo dlhší čas.

napr.

 

matiaskova

 


Is it raining?

No, but the ground is wet.

It has been raining.

(síce prestalo pršať v minulosti, ale následok je v prítomnosti a nemáme tu presný časový údaj, aby sme mohli použiť minulý čas. Použili sme priebehový čas preto, lebo pršanie evokuje dlhšiu dobu.)


You´re out of breath. Have you been running?

Paul is very tired. He´s been working very hard.


  • predprítomný priebehový čas často používame s výrazmi ako how long, all day, for since, ktoré vyjadrujú aktivitu, ktorá stále prebieha alebo práve skončila.napr.

 

matiaskova

 


It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours./It has been raining since 2 o´clock.


(výrazy how long,all day, since a for nám vyjadrujú aktivitu, ktorá stále trvá alebo trvala nejaký dlhší čas.)