Predpoveď počasia má určitý časový úsek budúcnosti. Pre určité územie sa zakladá na poznaní stavu počasia a získavaní údajov o klimatických prvkoch v určitom časovom okamihu z celého kontinentu. Tieto zistené údaje sa zakresľujú do mapy, ktorá sa nazýva synaptická mapa.

Na pozorovanie horných vrstiev atmosféry (mezosféry a iónosféry) sa používajú meteorologické družice, ktorými sa meria tlak, teplota vzduchu, slnečné a zemské žiarenie, fotografujú sa oblačnosti, snehová pokrývka, slnečné spektrá. Záznamy umožňujú poznať štruktúru teplého a studeného vzduchu, pohybe atmosféry a informuje tiež o tvoriacich sa cyklónoch. Veda o fyzikálnych javoch a procesoch v ovzduší sa nazýva meteorológia. Na základe informácií sa robia predpovede počasia potrebné pre všetky druhy ľudskej činnosti.