Predložky (Preposition)

-        určujú miesto alebo pozíciu daného predmetu

-        vo vete sa nachádzajú pred podstatným menom

-        najčastejšími predložkami miesta sú: in, on, at, under, in front of, next to, behind, between

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at

IN – vo význame v (vo vnútri)

·      in the box (v škatuli)

·      in the house (v dome)

·      in the office (v kancelárii)

Examples:

The present is in the car. (Darček je v aute.)

She is in a taxi. (Je v taxíku.)

The ball is in the box. (Lopta je v škatuli.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at

ON – vo význame na (na ploche)

·      on the box (na škatuli)

·      on the table (na stole)

·      on the road (na ceste)

Examples:

He is sitting on the chair. (Sedí na stoličke)

We live on the second floor. (Bývame na druhom poschodí.)

Put it on the table. (Polož to na stôl.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at.

AT – vo význame pri (presnejšie určené menšie miesto)

·      at the house (pri dome)

·      at the table (pri stole)

·      at the road (pri ceste)

 

Examples:

Who is at the door? (Kto je pri dverách?)

She is waiting at the bus stop. (Čaká pri autobusovej zastávke.)

The cat is sitting at the table. (Mačka sedí pri stole.)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of place

 

UNDER – vo význame pod (pod niečím)

·      under the chair (pod stoličkou)

·      under the table (pod stolom)

·      under the box (pod škatuľov)

 

Examples:

Why is the blue ball under the desk? (Prečo je modrá lopta pod stolom?)

The man is sitting under a tree. (Muž sedí pod stromom.)

The cat is playing under the chair. (Mačka sa hrá pod stoličkou.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of placeIN FRONT OF – vo význame pred (pred niečím)

·      in front of me (predo mnou)

·      in front of the table (pred stolom)