Predložky miesta – in, on, at

In

Predložka in (v) sa používa predovšetkým vtedy, ak hovoríme o priestore. Niečo sa teda nachádza vo vnútri niečoho, v nejako inom priestore. https://www.helpforenglish.cz/files/in.gif

in the box (v krabici)
in the house (v dome)
in the room (v miestnosti)
in the table (v stole)
in my mouth (v mojich ústach)

Predložku in používame aj vtedy, ak hovoríme o niečom, čo je uložené v nejakom priestore, ktorý je ohraničený (má stanovené hranice), napr. na poli, na záhrade atď. https://www.helpforenglish.cz/files/in2.gif

in the garden/field (na záhrade, na poli)
in the mountains (na horách – hory berieme ako priestor, oblasť)
in the village (v dedine)
in the world (na svete)
in New York, in the USA (v New Yorku, v USA – štáty, miesta a pod. berieme ako ohraničenú oblasť)
in the pan (na panvici)

Pozor na ďalšie spojenia - používame predložku na (IN)

in the tree (na strome - napr. mačka na strome - nejedná sa o plochu stromu, ale o priestor v korune)
in the sky (na oblohe)
in the picture/photo (na obrázku)
in the street (na ulici - napr. stál som na ulici)
in the Riviera (na Riviére - ide o oblasť)

On

Predložka on (na) sa používa , ak sa niečo nachádza na povrchu niečoho. Takýto povrch môže byť vodorovný, alebo zvislý.

https://www.helpforenglish.cz/files/on.gifon the table (na stole)
on the roof (na streche)
on the floor (na dlážke)
on the wall (na stene)
on the hill (na kopci)

On  sa tiež používa pri pomenovaní ulíc (ak hovoríme čo sa na ktorej ulici nachádza) a taktiež, ak niečo leží na ceste, na rieke, na pobreží atď.

The shop is on/in Queen Street.
The city lies on the Hudson River.
There's a good motel on the road between X and Y.
It's on the south coast.
It's on the way to Jakesville.

Niektoré podstatné mená sa spájajú s predložkou on i s predložkou in, ale je rozdiel v ich význame:

in the street (na ulici - na ulici je veľa ľudí, na ulici stojí auto atd.)
on the street (na ulici - ako bezdomovec, bez peňazí, bez prístrešia)

https://www.helpforenglish.cz/files/btree.gifin the tree (na strome - napr. mačka je na strome - nejedná sa o plochu stromu, ale o priestor v korune)
on the tree (na strome - napr. na strome rastú jablká)

in the picture (na obrázku - je tam nakreslené, namaľované, vyfotené, atd.)
on the picture (na obrázku – nachádza sa na povrchu obrázka, napr. sedí na ňom mucha, alebo je na ňom prach atd.)

in the corner (v rohu, v kúte - napr. v rohu miestnosti, v rohu obrázku atd.)
on/at the corner (na rohu - napr. na rohu ulice atd.)

On sa tiež používa pri hromadných dopravných prostriedkoch (v autobuse, vo vlaku, v lietadle, na lodi atd.)

on the bus (v autobuse)
on the train (vo vlaku)
on the plane (v lietadle)
on the subway (v metre)
on the bike, on the horse (na kole, na koni)
ALE: in the car, in the taxi (v aute, v taxíku)

At - predložka at je oveľa zložitejšia ako predložky on a in. Priestor u predložky in i plochu u predložky on si dokážeme predstaviť veľmi jednoducho. S predložkou at je to problematickejšie.

Predložku at používame ak máme na mysli jeden jediný bod (napr. bod na mape), alebo danú vec chápeme ako celok (napr. školu človek chápe ako celok v rámci telocvične, jedálne, bufetu naproti apod.).
https://www.helpforenglish.cz/files/bus-stop-1.gif

1) Zastávka, stanica, letisko

V týchto prípadoch máme na mysli bod, v ktorom nasadáme či vysedáme z dopravného prostriedku.

at the bus stop (na zastávke)
at the railway station (na železniční stanici)
at the airport (na letisku)

At používame i pred názvami miest, obcí, ulíc, pomenovaniami budov v meste atd., ak máme na mysli to miesto ako zastávku dopravného prostriedku.

We had to wait at Cedar Rapids. (Nečakali sme tam ako v meste, ale iba v stanici.)
Get off at George Street. (Hovoríme, kde má vystúpiť, na ktorej zastávke.)