Použitie predložky DESDE:

 

  1. V miestnom význame

 

  • Na vyjadrenie presného miesta odkiaľ sa vychádza:

Častokrát sa spája s predložkou HASTA, ktorá určuje CIEĽ smerovania.

 

No me gusta mucho ir a casa caminando desde la ciudad.

(Nepáči sa mi veľmi ísť domov z mesta peši.)

 

Pienso que hoy no voy a salir desde la casa todo el día.

(Premýšľam nad tým, že dnes nevyjdem celý deň z domu.)

 

Desde mi piso hasta el mercado más próximo son 15 minutos de caminar.

(Z môjho bytu je to na najbližší trh 15 minút chôdze.)


 

  1. Keď potrebujeme určiť začiatok deja, teda v časovom význame

 

  • Taktiež sa vyskytuje vo vetách v spojení s predložkou HASTA:


Ya estoy muy cansado porque estamos caminando desde la madrugada.

(Som už veľmi unavený, pretože kráčame od rána.)

 

Voy a estar aquí desde el principio.

(Budem tu od začiatku.)

 

Cada día estoy trabajando desde las ocho hasta las cinco.

(Každý deň pracujem od ôsmej do piatej.)


 

  1. Na vyjdrenie doby, ktorá prebehla od začiatku nejakej akcie


Vivo aquí desde pequeña.

(Žijem tu od malička.)

 

  • V tomto prípade sa predložka DESDE zvykne spájať so slovesom HACER:

 

DESDE + HACE + časový údaj:

 

Estoy en Canadá desde hace cinco años.

(Je to päť rokov, čo som v Kanade.)


 

Niektoré z ustálených slovných spojení s predložkou DESDE:


Desde hace mucho tiempo (už dlhú dobu/už dlho)

Desde luego (samozrejme)

Desde siempre (odjakživa)

Desde ya (Ihneď, hneď teraz)