Predložky času

-        určujú a bližšie upresňujú čas

-        vo vete sa nachádzajú pred podstatným menom

-        on, in a at patria medzi významné časové predložky

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt time preposition

Predložka IN:

ð Použitie: 

o    časti dňa:

§  IN the morning

§  IN the afternoon

§  IN the evening

*pozor! in the night = in the middle of the night (v „strede“ noci)

o    mesiace:

§  IN October

§  IN April

§  IN May

o    roky, ročné obdobia:

§  IN 2012

§  IN summer

o    storočia:

§  IN the 21st century

Predložka ON:  

ð Použitie:

o    sviatky, prázdniny s „day“:

§  ON Christmas day

§  ON Labor day

o   dni v týždni (dni v mesiaci):

§  ON Monday, Tuesday, …

§  ON October 5th

§  ON July 4th

o    dátum:

§  ON April 15