PREDLOŽKY

 

A.    Do slovných spojení doplň predložky z/zo alebo s/so.

 

1.     _______ pozemnej lanovky

2.     _______ dvoma kamarátmi

3.     _______ dvora

4.     _______ sna

5.     _______ stodoly

6.     _______ múky

7.     _______ všetkých strán

8.     _______ tebou

9.     _______ tichého potoka

10.  _______ veľkou námahou

11.  _______ sivých brál

12.  ­_______ 6. triedy

13.  _______ tmavého tieňa

14.  _______ horskou službou

15.  _______ spolužiakmi

16.  _______ sebou

17.  _______ veľkou radosťou

18.  _______ batohom na chrbte

19.  _______ známymi a priateľmi

20.  _______ strmého kopca

 

B.    Z nasledujúcich výrazov vyber tie, v ktorých sa nachádzajú predložky.

 

1.     vedľa školy

2.     spamäti

3.     naoko

4.     na vrch

5.     vtom

6.     zakaždým

7.     na oko

8.     navlas

9.     v tom

10.  bežať okolo

11.  navrch

12.  za každým

13.  streliť vedľa

14.  z pamäti

15.  stáť poniže

16.  pozerať dole

17.  okolo školy

18.  vedľa brány

19.  tváriť sa veselo

20.  poniže domu

21.  robiť si napriek

22.  napriek počasiu

23.  na vlas

24.  postaviť sa vedľa

25.  zabočiť doľava

 

Správne odpovede A:

 

1.     ___z____ pozemnej lanovky

2.     ___s____ dvoma kamarátmi

3.     ___zo____ dvora

4.     ___zo____ sna

5.     ___zo____ stodoly

6.     ___z____ múky

7.     ___zo____ všetkých strán

8.     ___s____ tebou

9.     ___z____ tichého potoka

10.  ___s____ veľkou námahou

11.  ___zo____ sivých brál

12.  ­___zo____ 6. triedy

13.  ___z____ tmavého tieňa

14.  ___s____ horskou službou

15.  ___so____ spolužiakmi

16.  ___so____ sebou

17.  ___s____ veľkou radosťou

18.  ___s____ batohom na chrbte

19.  ___so____ známymi a priateľmi

20.  ___zo____ strmého kopca

 

Správne odpovede B:

1.     vedľa školy

2.     spamäti

3.     naoko

4.     na vrch

5.     vtom

6.     zakaždým

7.     na oko

8.     navlas

9.     v tom

10.  bežať okolo

11.  navrch

12.  za každým

13.  streliť vedľa

14.  z pamäti

15.  stáť poniže

16.  pozerať dole

17.  okolo školy

18.  vedľa brány

19.  tváriť sa veselo

20.  poniže domu

21.  robiť si napriek

22.  napriek počasiu

23.  na vlas

24.  postaviť sa vedľa

25.  zabočiť doľava