Predložka para sa vo vete najčastejšie spája s neurčitkom slovesa. Je dôležité si uvedomiť, že táto predložka vždy vyjadruje zameranie na nejaký cieľ, respektíve smerovanie k tomuto cieľu. Vyjadrujeme ňou smerovanie k niečomu čo nemáme, ale snažíme sa to dosiahnuť. Predložka „para“ je teda vlastne prepojením medzi cieľom a vyjadruje určitú vzdialenosť.


 

Predložku PARA používame:

 

 

  1. Na vyjadrenie cieľa, účelu:

 

Este carne es para preparar la cena. (Toto mäso je na prípravu večere.)

 

Tenemos que hacer deporte para mejorar nuestra salud. (Musíme cvičiť, aby sa nám zlepšilo zdravie.)

 

Comemos vitaminas para la salud. (Jeme vitamíny, aby sme boli zdraví.)

 

Te lo digo para que lo sepas. (Hovorím ti to, aby si to vedel.)

 

Te lo doy para que lo tienes. (Dám ti to, aby si to mala.)

 

Lo tengo aquí para ayudarte. (Mám to tu, aby som ti pomohol.

 

 

 

 

 

  1. Na vyjadrenie adresáta/prijímateľa správy

 

Escribe para El Mundo. (Píše pre El Mundo.)

 

Este es el regalo para mi hermana. (Toto je darček pre moju sestru.)

 

Es para tí. (Je to pre teba.)

 

No hay mucho trabajo para él. (Nie je pre neho veľa práce.)

 

Lo está preparado para todos. (Je to pripravené pre všetkých.)

 

Hoy trajeron el traje para mi boda. (Dnes priniesli oblek na moju svadbu.)

 

 

 

 

 

  1. Pri vyjadrovaní stanoviska

 

No lo tiene importancia para nuestro proyecto. (Nie je to dôležité pre náš projekt.)

 

Para mí no vale mucho. (Pre mňa to nemá veľkú hodnotu.)

 

Trabaja para nuestra empresa. (Pracuje pre našu firmu.)

 

Esto no tiene mucha importancia para nosotros. (Toto nie je pre nás veľmi dôležité.)

 

Es muy importante para él. (Je to pre neho veľmi dôležité.)

 

 

 

 

 

  1. Na vyjadrenie určitého presunu/pohybu smerom k niečomu

 

¿A qué hora vamos a salir para las vacaciones? (O koľkej vyrazíme na prázdniny?)

 

¿Podemos ir para el mercado? (Môžeme ísť na trh?)

 

No hay muchas cosas para pensar. (Nie je veľa vecí na premýšľanie.)

 

¿Vas a salir conmigo para la estación? (Pôjdeš so mnou na stanicu?)

 

Voy para la escuela. (Idem do školy.)

 

 

 

 

 

  1. V časových určeniach, kde vyjadruje lehotu alebo časový limit

 

¿Me puedes prestar este vestido para mañana? (Môžeš mi požičať tieto šaty na zajtra?)