1. Na vyjadrenie spôsobu


Lo solucionamos de manera más fácil.

(Spravíme to najľahším spôsobom.)


Venimos allí de pie.

(Prídeme tam peši.)

 

 

  1. V niektorých prípadoch pri porovnávaní. Predložku de použijeme vždy v kladnej vete pred číslovkou:


Una parte de los habitantes de Eslovaquía prefiere trabajar en el extranjero.

(Časť obyvateľov Slovenska preferuje pracovať v zahraničí.)

 

 

  1. Na vyjadrenie prechodnej situácie, prechodného zamestnania


Trabajaba de cocinero.

(Pracoval som ako kuchár.)

 

 

  1. V spojení so slovesami estar a ir


Estamos allí de vaciones.

(Sme tam na prázdniny.)

 

 

  1. Po slovesách, ktoré vyjdrujú ukončenie deja


Dejo de trabajar en la officina.

(Prestal som pracovať na úrade.)

 

 

  1. Vo väzbe deber de+infinitív, ktorá vyjadruje pravdepodobnosť alebo domnienku


Pensaba de no salir esta noche.

(Myslel som, že dnes večer nepôjdem von.)

 

 

  1. V konštrukciách so slovesom ser de + infinitív, vo význame dať sa/môcť


No es nada difícil de comprender.

(Nie je to nič ťažké na porozumenie.) 

Slovesá, ktoré sa zvyknú spájať s predložkou de:


Abusar de algo/alquie

(zneužívať niečo, niekoho)


Acordarse de algo/alquien

(spomenúť si na niečo/na niekoho)


Cansarse de algo

(unaviť sa niečím)


Componerse de algo

(skladať sa z niečoho)


Darse cuenta de algo

(všimnúť si niečo)


Disfrutar de algo

(užívať si niečo)


Dudar de algo

(pochybovať o niečom)


Enterarse de algo

(dozvedieť sa niečo)


Gozar de algo

(tešiť sa na niečo)


Morir de algo

(umrieť na niečo)


Ocuparse de algo

(zaoberať sa niečím)


Quejarse de algo

(sťažovať sa na niečo...)


 

 

Úlohy na záver:


Doplňte vhodne predložku:

Trabajo ... camarero. Viajo ... vacaciones. Salió ... casa ... la calle. Estaba en el teatro ... noche. Cocino ... carne ... cerdo. No como carne ... pollo. 

Použitá literatúra:

 

  1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I y II

  2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2

  3. Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělščiny