Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

 

V tomto učive sa zameriame na predložku „de“, ktorá sa používa v nasledovných prípadoch:

 

 1. Na vyjadrenie 2.pádu (genitívu) bez predložky

 

Soy amiga de Alicia.

(Som Alicina kamarátka.)


 

 1. Ak chceme popísať materiál, z ktorého sa niečo vyrobilo, popísať nejaký obsah, predložkou de“ taktiež bližšie určujeme podstatné meno


Este armario está hecho de madera.

(Táto skriňa je vyrobená z dreva.)


Quería jugar el fútbol en un campo de fútbol grande.

(Chcel by som hrať futbal na veľkom futbalovom ihrisku.)


Para esquiar se necesitan botas de esquí.

(Na lyžovanie sú potrebné lyžiarske topánky.)

 

 

 1. Na vyjadrenie vlastností osoby alebo na popis osoby, prípadne nejakej veci


Pienso que es una persona de carácter muy bueno.

(Myslím si, že je to osoba s veľmi dobrým charakterom.)


¿La ves a esa chica de gafas?

(Vidíš to dievča v okuliaroch?)


Es un hombre de bigote.

(Je to muž s fúzami.)

 

 

 1. Vytváranie vlastníctva


Este libro es de mí.

(Táto kniha je moja.)


¿De quién es este armario?

(Koho je táto skriňa?)


Es hermano de mí.

(Je to môj brat.)

 

 

 1. Na vyjadrenie pôvodu


Soy de Eslovaquía.

(Som zo Slovenska.)


Estudio en la Universidad de Bogotá.

(Študujem na Bogotskej univerzite.)

 

 

 1. Na vyjadrenie miesta alebo na určenie smeru (preč , von)

   

 • Spravidla po slovesách, ktoré vyjadrujú pohyb. Má opačný význam ako predložka A

 

Salió de la casa a la calle.

(Vyšiel z domu na ulicu.)


Volví de Praga.

(Vrátil som sa z Prahy.)

 

 

 1. Používa sa tiež na spojenie prístavku s rozvinutým podstatným menom


Era la semana de estudios.

(Bol to študijný týždeň.)

 

 

 1. Vždy na označenie miesta v názvoch inštitúcií


La Universidad de Economía de Bratislava

(Ekonomická Univerzita v Bratislave)

 

 

 1. V niektorých časových údajoch (de noche, de pequeño) a pri udávaní časovéo úseku de-a (od-do)


Trabajo de día y también de noche.

(Pracujem vo dne aj v noci.)


Es de noche.

(Je noc.)

 

 

 1. Na udávanie rozmerov, rýchlosti a podobne


Es una distancia de 25 kilómetros.

(Je to 25 kilometrová vzdialenosť.)

 

 

 1. Na vyjadrenia ako sú napríklad: niečo nové, niečo staré, niečo nudné... (nič zaujímavé...)


¿Qué hay de nuevo?

(Čo je nové?)