Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplňte správne i/í; y/ý


***start***

Deti aj mladistv***í*** sa v súčasnosti dostávajú čoraz ľahšie k drogám, dokonca aj k tvrd***ý***m. Sú to často nev***y***rovnan***í***, neist***í*** ľudia, ktor***í*** majú komun***i***kačné ťažkosti a ch***ý***ba im sebavedomie. S***y***ntetické šťastie im dodáva s***i***lu, vnútorn***ý*** pokoj a nahrádza spoločnosť ľudí. Dospievajúci nadobúdajú čoraz častejšie pocit prázdnot***y*** a nud***y***. Deti, ktoré sa tešia zo svojich v***ý***konov a vedia, že ich ocenia aj druh***í***, nie sú tak s***i***lno ohrozené ako tie, ktoré sa ocitli na okraji aj preto, lebo si m***y***slia, že nedokážu držať krok s ostatn***ý***m***i***. Čoraz väčší vpl***y***v má na deti a mládež aj partia, v ktorej sa poh***y***bujú.

***end***