Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/y v príponách podstatných mien

 

***start***

 

Dom***y***, v mor***i***, strom***y***, za domam***i***, na zem***i***, pod hlavam***i***, nad riadkam***i***, zvon***y***, jam***y***, po tvár***i,*** hus***i***,  za horam***i***, od jar***i***, poklad***y***, za obchodm***i***, v kroj***i***, za autam***i***, obrus***y*** v kroj***i***, novin***y***, za riekam***i***, v pec***i***, nad príkladm***i***, kart***y***, s papierm***i***, pod noham***i***, hrom***y***, so zemiakm***i***

 

 

Obraz namaľoval vodovými farbam***i***. Jedzte veľa mrkv***y***! U babk***y*** v maštali sa ozývali hladné koz***y*** i hus***i***. Jeho slová pichali ako os***y***. Zvieratká sa už nevedeli dočkať jar***i***. Naše dvaja psy veselo vrteli chvostíkm***i***. Celé večer***y*** sedí nad kniham***i***. Po papieri kreslí krivé čiar***y***. Do zim***y*** chceli mať dom hotový. Dostal balík s makovými buchtam***i***.

 

***end***