Vypracovala: Mgr. Halušková


 

Doplň správne i/y v slovách po obojakých spoluhláskach


***start***


Medvedíkovo prenikavé zap***i***šťanie odvrátilo pozornosť medvedice od r***y***bačky, zamrmlala, postav***i***la sa na zadné laby a nahnevane na nás chv***í***ľu z***í***zala. Medvedík sa prvý raz stretol so svojou nepr***í***jemnou pr***í***buznou. Ohromený stál a triasol sa ako os***i***ka. Medvedica sa pr***i***hovorila svojim mláďatám a vnor***i***la sa medzi vŕby a os***i***ky. Poslušné mláďatá trielili za ňou. Zm***i***zli r***ý***chlo. O chv***í***ľu už bolo ticho. Keď som dotiahol sumčeka do plytkej vody, medvedí za ním natiahol labku, v okam***i***hu ju však stiahol, lebo r***y***ba ho ošpliechala šv***i***hajúcim chvostom. Len čo som mal r***y***bu bezpečne na piesku, prevliekol som motúz cez žiabre. Blížilo sa poludnie a r***y***by prestávali brať. Nav***i***nul som vlas, odmontoval nav***i***jak a poskladal udicu. R***y***by som dal do vreca a všetko natlačil do koša na b***i***cykli. Šťastní a spokojní sme sa potom v***y***dali popri rieke na cestu domov.

 

***end***