Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/y po obojakých spoluhláskach b, m, p

 

***start***

 

B: osob***i***tný, preb***y***tok, b***i***cykel, hodiny odb***í***jajú, ob***y***čaj, b***i***dielko v klietke, nedob***y***tný hrad, b***y***dlisko, b***i***tkári, odb***y***t, b***i***fľoš, B***y***zancia, b***y***lina, kob***y***la, b***i***žutéria, b***i***zón, vydob***y***ť si prvenstvo, b***y***tostne, preb***y***točný, b***i***skup, b***i***cie nástroje, živob***y***tie, akob***y*** sa prepadol

 

M: m***y***kal sa, m***i***nulosť, zm***ý***lil sa, celé dni hm***ý***ril, m***i***krofón, zm***i***znúť, m***i***lý človek, zaplatil m***ý***to, turecký m***i***naret, m***i***nerálka, pom***y***je, zlý úm***y***sel, m***i***rinda, bol v pom***y***kove, drobné m***i***nce, m***y***tológia, M***y***java, neom***y***lný človek, dlhé m***i***halnice, m***i***zerný film, nemá to zm***y***sel

 

P: p***i***skot, p***y***tliačiť, p***i***liny, p***i***škóta, p***y***ramída, prep***y***chový, p***y***žamo, p***i***kantný, p***í***šťalka, p***i***rátska loď, p***i***lot lietadla, kop***ý***tko, p***ý***tať si, lekárska p***i***nzeta, veľký dop***y***t, p***i***knik, makové p***i***rohy, kráľovské p***y***tačky, konský p***y***sk, zemiakové p***y***ré, ani nep***í***pni, sp***y***šnel

 

***end***