Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/y v číslovkách

 

***start***

 

štvrt***ý*** ročník

posledn***ý*** kúsok

štrnást***y*** deň

druh***ý***krát hlásili

ôsm***i*** hráči

prv***í*** dvaja

v deväťdesiat***y***ch rokoch 21. storočia

 

 

Vlani naša škola po prv***ý***krát organizovala regionálnu súťaž v skoku do výšky. Tento rok sa mladí výškari z okolitých škôl stretli u nás po druh***ý*** raz. Všetk***ý***ch súťažiacich bolo päťdesiatdva. Chlapci boli dvadsiat***i*** siedm***i*** a dievčat bolo dvadsaťpäť. Keď bola latka už dosť vysoko, pretekári opakovali skoky viackrát. Iba ôsm***i*** mali úspešný prv***ý*** pokus. Št***y***ria  preskočili žrď až na druh***ý***krát. Jeden z pretekárov skok opakoval tr***i*** raz***y***. Naši žiaci obsadili prv***ý*** stupienok v dvoch kategóriách. Viacnásobn***ý*** víťaz podobných súťaží bol až tret***í***. Prv***í*** traja víťazi a víťazky dostali diplom a pohár, štvrt***í*** v poradí získali diplom.

 

***end***