Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová  

 

Podstatné meno pani má osobitné skloňovanie.

Skloňovanie podstatného mena pani:

 

 

Pád

 

Jednotné číslo

 

Množné číslo

 

N: Nominatív

 

pan-i

 

pan-ie

 

G: Genitív

 

pan-ej

 

pan-í

 

D: Datív

 

pan-ej

 

pan-iam

 

A: Akuzatív

 

pan-iu

 

pan-ie

 

L: Lokál

 

pan-ej

 

pan-iach

 

I: Inštrumentál

 

paň-ou

 

pan-iami

 

 

 

P O Z O R!

Podstatné meno pani neskloňujeme vždy.

 Podstatné meno pani skloňujeme, keď stojí vo vete samostatne.

 

 

Príklady:

Na prednáške boli štyri panie.

V obchode sa rozprávali tri panie.

Do kina prišli dve panie.

Včera som sa stretla s niekoľkými paniami.

V divadle sme sa stretli s mnohými paniami.

Pomohli ste panej prejsť cez cestu?

Odniesli ste panej nákup?

S tou paňou sa poznám.

S tou paňou som navštívila lekára.

paniami sme absolvovali rekondičný pobyt.

O tej panej som počul mnohé klebety.

Od tej panej som dostal krásny list.

V divadle som videla známu paniu.

V lekárni som videla známu paniu.

 

 

 

P O Z O R!

 Podstatné meno pani neskloňujeme, ak vystupuje vo vete ako prívlastok.

 To znamená, že podstatné meno pani neskloňujeme, ak je vo vete spojené s menom, priezviskom, titulom, pomenovaním profesie, atď.

 

 

Príklady:

Môj priateľ navštívil pani doktorku.

Na prednáške bola aj pani docentka.

Vítali nás dve pani učiteľky.

Včera som sa stretla s pani učiteľkami.

Pomohli ste pani Novákovej prejsť cez cestu?

Prišla pani Nováková dnes do práce?

S tou pani Kozákovou sa poznám.

Pani Kováčovej sme zaželali príjemnú starobu.

pani Danke som počul mnohé klebety.

V divadle som videla pani inžinierku.

pani Janou som dnes ráno telefonovala.

 

 

Precvičte si:

Do uvedených viet vpíšte správny tvar podstatného mena pani v jednotnom alebo v množnom čísle:

O .....  Zlate sme hovorili na porade. S .....  Sladkou sme navštívili skanzen. Od známej ..... som dostala pozvanie na návštevu. V metre som stretla známu ...... Pre ...... Vengrínovú sme pripravili požadované knihy. Od tej ..... som ešte nikdy nepočula klebety. Moji žiaci navštívili ..... lektorku v múzeu. S ..... Evou máme veľmi dobrý vzťah. V obchode predávali tri ...... S ..... sme nesúhlasili. O ..... Kvetkovej písali regionálne noviny. Znovu hovorili  o ...... s vedľajšieho vchodu.

 

Správne odpovede:

O pani  Zlate sme hovorili na porade. S pani  Sladkou sme navštívili skanzen. Od známej panej som dostala pozvanie na návštevu. V metre som stretla známu paniu. Pre pani Vengrínovú sme pripravili požadované knihy. Od tej panej som ešte nikdy nepočula klebety. Moji žiaci navštívili pani lektorku v múzeu. S pani Evou máme veľmi dobrý vzťah. V obchode predávali tri panie. S paniami sme nesúhlasili. O pani Kvetkovej písali regionálne noviny. Znovu hovorili  o paniach s vedľajšieho vchodu.

 

Zopakujte si:

  1. Vyskloňujte podstatné meno pani v jednotnom čísle.

  2. vyskloňujte podstatné meno pani v množnom čísle.

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky