Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Doplň správne i/í; y/ý

 


***start***


Slovensk***í*** reprezentanti v boxe podali g***i***gant***i***cký výkon, ktorý vojde do h***i***stórie slovenského športu. V lete prekvapili najmä naši mladí c***y***klisti. Prekonali svoje rýchlostné max***i***mum. Naša favor***i***zovaná g***y***mnastka však sklamala. T***i***tul v***i***cemajsterky sveta neobhájila. Veľmi akt***í***vne vystupoval t***í***m basketbalistiek. Ich h***y***persnaha bola s***y***mpat***i***cká aj internacionálnemu kolekt***í***vu žurnalistov. V závere však d***i***skvalifikovali našu kap***i***tánku a v družstve nastala d***i***sharmónia. D***y***namiku vystriedala pas***i***v***i***ta. Len o vlások im unikol z***i***sk medailí. Medzi ol***y***mpijské d***i***sciplíny patrí aj hod d***i***skom. V tomto športe sme favor***i***ta v Londýne nemali.


***end***