Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/í;y/ý


***start***


Lavína zasypala ôsm***i***ch horolezcov. Prv***ý***ch troch sa podarilo zachrániť hneď, št***y***ria skončili v nemocnici. Skupinu dvadsiat***i***ch lyžiarov odviedli na druh***ý*** koniec dediny.

V roku tisíc deväťsto pätnásť sa siedm***i*** bádatelia vybrali na cestu okolo sveta. Tr***i*** raz***y*** si cestou urobili prestávku. Prezreli si aj siedm***y*** div sveta. Rozdelili sa do ôsm***i***ch skupín. Jedn***i*** šli vysokohorskými chodníkmi, druh***í*** sa plavili dolu riekou. Na siedm***y*** deň dorazili do tábora. Počas tejto expedície zorganizovali aj peknú oslavu Milanových päťdesiat***y***ch narodenín. Na upečenie torty s päťdesiat***i***mi sviečkami neboli vo vysokohorskom teréne podmienky. Milan dostal jedn***y*** špeciálne slnečné okuliare a mnoho ďalších praktických darčekov. Potešil sa hlavne výstroju, lebo ten spred siedm***i***ch rokov mu bol pritesný. Pred štyridsiat***i***m***i*** ôsm***i***m***i*** rokmi tu zaznamenali jedno z najväčších zemetrasení. V histórii tohto štátu to bolo už po siedm***y***krát. Po dvesto šestnást***i***ch dňoch sa cestovatelia vrátili domov.


***end***